Utdelning av Oskar Silléns pris

Årets mottagare av Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi är nu offentliggjord. Priset delades ut av Prof. Sven-Erik Sjöstrand tillsammans med Företagsekonomiska Institutets ordförande Leif Persson vid en ceremoni i Stockholm den 9 december. Priset delades i år mellan två pristagare.

Sven-Olof Junker, Handelshögskolan i Stockholm har skrivit doktorsavhandlingen: Att skapa gemenskap – hur beslut fattas i en EU-myndighet och Asgeir B. Torfason, Göteborgs Universitet har skrivit doktorsavhandlingen: Cash flow accounting in Banks – a study of practice.

Asgeir B. Torfason, Leif Persson och Sven-Olof Junker (Foto Carl Henrik Tillberg).

Prissumman uppgår till 30 000 kronor och juryns motiveringar lyder:

”Sven-Olof Junker adresserar ett klart spännande och relevant forskningsproblem hämtat ur klassisk teoretisk problematik. Det gäller beslutsfattande och den spännande kontexten är komplexa EU-myndigheter. Arbetet är metodmässigt moget. Den digra empiri-insamlingen presenteras på ett för läsaren pedagogiskt sätt. Den intressanta analysen genomförs i tre steg som bygger upp en slutsats på metanivå och med generaliserande ambition. Det är en alltigenom ambitiös, gedigen och nyskapande studie med resultat som väcker till eftertanke.”

Sven-Olof Junker (Foto Carl Henrik Tillberg).

Asgeir B. Torfason. ”Denna djuplodande studie visar hur banker redovisar sina betalningsflöden. Avhandlingen ger inblick i vilka rapporter som tas fram av bankerna. Den belyser även bankernas kritiska kommentarer när nya normer för redovisning arbetades fram. Intervjuer i sju skandinaviska banker visar – något oväntat – att bankerna inte fäster särskilt stor vikt vid att redovisa sina inkommande och utgående betalningar. De framhåller snarare sin förmåga att ge kredit. Avhandlingen bygger på teorier av olika slag; penningpolitik, företagsfinansiering och redovisning. Framställningen är tydlig även när den tar upp argument av vitt skilda slag. I studiens avslutande syntes presenteras nya riktlinjer för redovisning som kan ge det finansiella systemet större motståndskraft i en osäker tid.”

Asgeir B. Torfason (Foto Carl Henrik Tillberg).

Arbetet med att sålla ut vinnaren från de cirka 50 avhandlingar som publiceras i Sverige varje år leds av prisjuryns ordförande Prof. Flemming Poulfelt från Handelshögskolan i Köpenhamn. Övriga medlemmar i juryn är Prof. Sven-Erik Sjöstrand, Handelshögskolan i Stockholm, Prof. Thomas Polesie, Handelshögskolan i Göteborg och Prof. Helén Andersson, Linnéuniversitetet.

Priset delas ut till minne av Oskar Sillén – banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning. Oskar Sillén utnämndes 1915 till professor vid Handelshögskolan i Stockholm och blev 1917 ordförande i Föreningen Företagsekonomiska Institutet.