Konstvisning på Folksamhuset

En strålande vacker majdag besökte Föreningen FEI Folksamhuset på Södermalm för att dels se delar av deras konstsamlingar men även själva byggnaden.

Stig Karels

Vi välkomnades i entréhallen av den mångårige Folksammedarbetaren Stig Karels som skulle fungera som vår guide. Han visade sig vara en riktig eldsjäl som engagerat sig i bevarandet av både konst och fastighet. Folksam har hållit till i byggnaden ända sedan invigningen i maj 1960. Huset byggdes på förslag från dåvarande vd:n Seved Appelqvist som ville samla företaget på en och samma adress. Uppdraget att rita byggnaden delades mellan arkitekterna Nils Einar Eriksson och Yngve Tegnér.

Entréhall

Det som slår besökaren redan i entréhallen är hur oerhört välbevarad och oförändrad fastigheten är trots att närmare 60-år passerat sedan invigningen. ”Som en tidsmaskin” sa någon av deltagarna och det stämmer verkligen. Vid byggnationen satsade dåvarande ledning på kvalitetsmaterial och en utformning som skulle stå sig över tiden. Vidare avsattes motsvarande 1% av byggnadsvärdet till konst för att utsmycka fastigheten och förgylla arbetsdagarna för de anställda.

Målningar, textilier, skulpturer, glaskonst, möbler och annat i Folksamhuset är skapade av bland andra Torsten Rehnqvist, Barbro Nilsson, Carl Eldh, Lennart Lindqvist, Sven Erixon, Axel Larsson, Carl Malmsten.

Trapphus med vackert marmorgolv och glaskonst utanför vd-kontor

Representationsvåning

Representationsvåning annan vy

Utsikt över Stockholm från översta våningsplanet

Visningen avslutades på de översta våningsplanen där representationsvåning och styrelserum återfinns. Utsikten över Stockholm denna vårdag var fantastisk.