Besök på Nya Nationalmuseum

Föreningen FEI besökte Nya Nationalmuseum 6 november för en visning inriktad på byggnadens arkitektur och historia. Vår grupp visades runt i byggnaden av den kunniga och erfarna guiden Karin Olsson Trollmo som arbetat i huset sedan 1990.
Det centrala trapphuset som utgår från husets entré
Trapphus, vy från översta våningen
Thor ”välkomnar” besökarna till skulptursamlingen i ljusgården
Nytt glastak över ljusgården uppbyggt av 104 glaspyramider som tillsammans väger 12 ton

Nyligen avslutades det 5,5 år långa arbetet där varje centimeter av byggnaden har renoverats.Totalkostnaden för arbetet är svindlande 1,3 miljarder kronor. Ingen möda har sparats för att skapa en trevlig plats för besökarna och bästa tänkbara miljö för konstverken.
Delar av gruppen från Föreningen FEI vid samlingen inför visningen

Dold bakom väggar, golv och tak finns modern teknik för belysning, säkerhet och klimat. Efter renoveringen har många av salarna målats i de färger som arkitekt Friedrich August Stüler en gång tänkte sig. Resultatet är alldeles strålande.
I princip alla golv i byggnaden har lagts om under renoveringen. Just detta är dock ett renoverat originalgolv

I samband med renoveringen har även tidigare arbetsrum byggts om till utställningslokaler vilket gör att tre gånger så många konstverk nu kan visas upp för allmänheten. Besökskapaciteten har fördubblats och numera får drygt 2000 personer vistas i lokalerna samtidigt. Mycket nöjda med besöket avslutades kvällen med en gemensam middag på närbelägen restaurang.
Flätad mässing
Taket i en av utställningssalarna som kunde renoveras först efter en privat donation på 400 000 kr. Den totala kostnaden för renoveringen av taket var 1,4 miljoner kronor
En av museets många utställningssalar
Kanske Nationalmuseums populäraste konstverk, Frukostdags av Hanna Pauli (född Hirsch) från 1887