16 Räklyan uteplats under tak

16 Räklyan uteplats under tak