Föreningens Årsmöte 2019

Drygt nittio medlemmar hade samlats till föreningens årsmöte den 8 maj. Mötet hölls i FEI:s utbildningslokaler på Kammakargatan 5.

Susanne Jakobson och Cecilia Fischerström från föreningens styrelse registrerar mötesdeltagare och delar ut lotter

Deltagarna tar plats i möteslokalen

Föreningens ordförande Leif Persson hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet. Magnus Falk valdes till mötesordförande, Mikael Karlsson utsågs till sekreterare och Christer Ridström och Christer Ekengren till justeringsmän.

Mötesordförande Magnus Falk

Föreningens ordförande Leif Persson informerar om genomförda medlemsaktiviteter under det gångna verksamhetsåret

Styrelsen presenterade årsredovisningen genom att ansvariga i styrelsen rapporterade om utvecklingen inom Föreningen FEI och händelser under det gångna året samt illustrerade även detta med en bildpresentation.

Lars Olrin från föreningens styrelse rapporterar om fritidsfastigheterna i Sälen

Fortsatt positiv utveckling för FEI AB

Vd Magnus Rolf rapporterade om en fortsatt stark försäljning för utbildningsverksamheten under 2018.

Blomstrande föreningsverksamhet

Det har varit ett aktivt år inom föreningen. Bland många olika aktiviteter nämndes Julgransplundringen, 130-års jubileet, Seglingen med Briggen Tre Kronor, FEI Miljödag och medlemsresan till Rumänien.

Styrelsens fastighetsansvariga rapporterade om föreningens fritidsfastigheter. Bland den information som lämnades vid årsmötet kan särskilt nämnas den nya fritidsfastigheten på Hotellgatan 25 i Smögen samt renovering av källaren på Tunnbindaregatan 5 i Visby.

Stark ekonomi i förening och stiftelser

Kassör Hans-Erik Forsgren rapporterar om föreningens resultat

Föreningens kassör Hans-Erik Forsgren föredrog föreningens ekonomiska ställning. Han rapporterade även om hur styrelsen arbetar med de ekonomiska frågorna. Vice kassör Anders Arpvall rapporterade om den ekonomiska förvaltningen.

Styrelseledamot Carina Axelsson informerar om föreningens stiftelser

Årsmötet beslutade

Föreningens revisor Anders Ericsson (Allegretto) redogjorde för genomförd revision, varefter årsmötet fastställde årsredovisningen för föreningen samt stiftelserna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Ann-Charlotte Werdin, Håkan Skötte och Torbjörn Larm från valberedningen

Enligt förslag valdes:

Ordförande för ett år:
Leif Persson (omval)

Ordinarie ledamöter för två år:
Agneta Bergman Johansson (omval)
Carina Axelsson (omval)
Hans-Erik Forsgren (omval)
Anders Arpvall (omval)

Styrelsesuppleanter för ett år:
Cecilia Fischerström (omval)
Eva Almgren (omval)

Revisorer för ett år:
Anders Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Margot Benisch, Föreningsrevisor (omval)

Revisorssuppleanter för ett år:
Anita Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Annika Karlsson, Föreningsrevisor (omval)

Årsmötet beslutade om omval av befintlig valberedning inför årsmötet 2020:
Torbjörn Larm, sammankallande (omval)
Håkan Skötte, (omval)
Ann-Charlotte Werdin (omval)

Utdelning av minnesmärken

Utdelning av minnesmärken för 25- respektive 50-års medlemskap

Ett antal av föreningens jubilarer fanns på plats för att ta emot minnesmärken för 25- respektive 50-års medlemskap.

Utdelning av minnesmärke för 25-års medlemskap, Birgit Blideman tar emot en blomsterbukett

Utdelning av minnesmärke för 50-års medlemskap, en blomsterbukett räcks över till Agneta Wiklund

Medlemsresa

Torbjörn Larm presenterade 2019-års medlemsresa som kommer gå till Baskien under perioden 7-11 september.

Avslutning och årsmötesmingel

Årsmötet avslutades och många av mötesdeltagarna fortsatte kvällen med årsmötesmingel och middag. Väl mött nästa år.

Foto: Carl Henrik Tillberg