Föreningens Årsmöte 2020

Onsdag 2 september
Lokal/plats meddelas senare

Föreningens årsmöte 2020

Formalia som gäller för årsmötet samt information om styrelseledamöter och revisorer finns tillgängligt här. Lägg märke till att enligt § 5.4 ska motioner vara inlämnade till föreningens kansli senast tre veckor före årsmötet.

Valberedning inför årsmötet är: Torbjörn Larm, Håkan Skötte och Ann-Charlotte Werdin.

Anmälan till mötet öppnar när kallelse har sänts ut.

Styrelsen Föreningen Företagsekonomiska Institutet