Studiebesök Slussen

Den 9 mars besökte en (drygt) tjugohövdad grupp medlemmar från Föreningen FEI Slussenrummet på Södermalm. Här bjöds deltagarna på utförlig information om det pågående projektet av Bo Hallqvist som är informatör och guide. Vi fick även en historiebeskrivning om tidigare slussar på platsen ända tillbaka till 1600-talet. Visste du att den nya sluss som nu byggs är den femte i ordningen?

Bo Hallqvist berättar och visar bildspel

I visningslokalen på Södermalmstorg finns en skalenlig modell som ska gestalta hur området kring Slussen kan komma att se ut någon gång kring år 2025 när allt beräknas vara klart. Målsättningen är att platsen ska bli bättre anpassad för alla trafikslag och en mer välkomnande plats där människor kan träffas. Bland annat kommer grönytor, promenader och broar för gång- och cykeltrafikanter att anläggas.

Medlemmar från Föreningen FEI framför modellen av nya Slussen

En annan viktig förbättring är att säkra dricksvattnet och minska risken för översvämning. Den nya konstruktionen kommer vid behov att kunna släppa ut fem gånger så mycket vatten som idag från Mälaren till havet.

Slussenrummet

Efter studiebesöket avslutades kvällen med en gemensam middag på närbelägna (i princip vägg i vägg) och gemytliga Blå Porten.

Utsikt över Katarinahissen och byggområdet