Konjunkturen i en tvärstoppsekonomi – i efterhand

Foto: Öhman Fonder

Missade du föredraget Konjunkturen i en tvärstoppsekonomi med Erik Nilsson från Öhman Fonder? Nu kan du se det i efterhand, klicka här. Föredraget är ca 38 minuter långt.

- Vilka åtgärder krävs för att undvika en djup och långvarig recession?
- Vilka är de största riskerna?
- Hur ser långsiktig värdering ut för olika tillgångsslag?