Föreningens Årsmöte 2020

Onsdag 2 september
Delta på distans från valfri plats via FEIFLEX eller i möteslokal, FEI YH Kammakargatan 5, 1 tr ned

Med hjälp av tekniken FEIFLEX kan du som medlem delta på årsmötet från valfri plats, bekvämt och tryggt. Allt som krävs är en dator, läsplatta eller telefon och internetuppkoppling. Du kan se, höra och tala till mötet som om du vore på plats i lokalen.

Kvällens program

17.00 – 17.30
Registrering, på distans via FEIFLEX eller i möteslokal på Kammakargatan 5, 1 tr ned.
Länk för att ansluta på distans sänds ut per e-post, ange ditt för- och efternamn vid inloggning. De medlemmar som deltager på plats i möteslokalen kommer att registreras utanför nedgången till Kammakargatan 5. Följ mötesfunktionärers anvisningar och håll avstånd.

17.30 – cirka 19.00
Årsmötesförhandlingar, på distans via FEIFLEX eller i möteslokal Kammakargatan 5, 1 tr ned.
Föreningens ordförande öppnar årsmötesförhandlingarna 17.30.
Formalia som gäller för årsmötet samt information om styrelseledamöter och revisorer finns tillgängligt här. Lägg märke till att enligt § 5.4 ska motioner vara inlämnade till föreningens kansli senast tre veckor före årsmötet.

Ingen förtäring kommer att serveras i samband med årsmötet.

Valberedning inför årsmötet är: Torbjörn Larm, Håkan Skötte och Ann-Charlotte Werdin. Eventuella motioner till årsmötet ska vara kansliet tillhanda senast 12 augusti.

Anmälan senast 26 augusti. En anmälan är registrerad först när texten ”Tack för din anmälan” visas. Vi skickar alltid ut en bekräftelse per e-post så snart vi har behandlat din anmälan.

Välkommen!

Önskar styrelsen i Föreningen Företagsekonomiska Institutet

Anmäl Föreningens Årsmöte 2020