Föreningens årsmöte flyttas fram

Föreningens årsmöte flyttas fram

Under rådande omständigheter har föreningens styrelse fattat beslut om att flytta fram årsmötet till efter sommaren. Detta för att inte utsätta medlemmarna och i förlängningen deras anhöriga för onödiga hälsorisker. Vi har bland våra medlemmar de som kan tänkas höra till de olika riskgrupper som har kommunicerats från Folkhälsomyndigheten. Omtanken om varandra är det som får komma i första hand just nu.

Nytt planerat datum för årsmötet är 2 september. Vi vill emellertid redan nu förbereda alla medlemmar på att det kan bli nödvändigt att genomföra årsmötet under delvis andra former än de senaste åren. Det kan exempelvis bli aktuellt att väsentligt korta ner mötets längd eller att hålla det på distans med hjälp av digitala lösningar.

Hälsningar

Styrelsen Föreningen Företagsekonomiska Institutet