Föreningens årsmöte 2020

Efter att ha skjutits fram till hösten kunde föreningens årsmöte äntligen genomföras den 2 september. Knappt 30 medlemmar deltog på plats i möteslokalen på Kammakargatan 5 och ytterligare 50 deltog på distans med hjälp av tekniken FEIFLEX.

Mötesdeltagare i lokalen på Kammakargatan

Föreningens ordförande Leif Persson hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet. Magnus Rolf valdes till mötesordförande, Mikael Karlsson utsågs till sekreterare och Petra Westerlund och Liselotte Larsson Larm till justerare.

Bredvid mötesordförande Magnus Rolf skymtar flertalet medlemmar som deltager på distans

Föreningens ordförande Leif Persson och kassör Hans-Erik Forsgren presenterade årsredovisningen och rapporterade om utvecklingen inom Föreningen FEI och händelser under det gångna året samt illustrerade även detta med en bildpresentation.

Utbildningsverksamheten inom FEI AB

Vd Magnus Rolf rapporterade om utbildningsverksamheten under 2019.

Blomstrande föreningsverksamhet

Det har varit ett aktivt år inom föreningen. Bland många olika aktiviteter nämndes Beridna högvakten, FEI Miljödag, FEI EKO-kväll, medlemsresan till Baskien och föreningens julfest.

Fortsatt stark ekonomi i förening och stiftelser

Föreningens kassör Hans-Erik Forsgren föredrog föreningens ekonomiska ställning. Han rapporterade även hur styrelsen arbetar med de ekonomiska frågorna. Vice kassör Anders Arpvall rapporterade om den ekonomiska förvaltningen.

Revisor Anders Ericsson i mitten av bilden

Årsmötet beslutade

Föreningens revisor Anders Ericsson (Allegretto) redogjorde för genomförd revision, varefter årsmötet fastställde årsredovisningen för föreningen samt stiftelserna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Torbjörn Larm från valberedningen (till vänster i bild) flankeras av mötesordförande Magnus Rolf

Enligt förslag valdes:

Ordförande för ett år:
Leif Persson (omval)

Ordinarie ledamöter för två år:
Lars Olrin (omval)
Maija Adriansson (omval)
Eva Almgren (nyval)
Cecilia Fischerström (nyval)

Styrelsesuppleanter för ett år:
Claes Avasjö (nyval)
Annika Karlsson (nyval)

Revisorer för ett år:
Anders Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Margot Benisch, Föreningsrevisor (omval)

Revisorssuppleanter för ett år:
Anita Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Carina Jåfs, Föreningsrevisor (nyval)

Valberedning inför årsmötet 2021:
Torbjörn Larm, sammankallande (omval)
Ingela Eli Lindberg (nyval)
Pia Hniopek (nyval)

Utdelning av minnesmärken för 25- respektive 50-års medlemskap

Mottagare av minnesmärke 25-år, från vänster Agneta Bergman Johansson, Petra Westerlund, Yvonne Berglund och Magnus Gustafsson

Några av föreningens jubilarer fanns på plats för att ta emot minnesmärke för 25-års medlemskap. Övriga kommer att få sitt minnesmärke skickat med post vilket också gäller de som mottager minnesmärke för 50-års medlemskap.

Medlemsresa

Med hänvisning till nuvaranda omständigheter så planeras ingen medlemsresa under hösten.

Tack Lena och Susanne

Föreningens ordförande Leif Persson tackar Lena Snygg och Susanne Jakobson som efter många års fina insatser i styrelsen nu lämnar sina platser

Avslutning

Föreningens ordförande Leif Persson tackar mötesordförande Magnus Rolf med en bukett blommor

Tack till alla deltagare och väl mött nästa år!

Foto: Carl Henrik Tillberg