Utdelning av Oskar Silléns pris

Årets vinnare av Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi är nu offentliggjord. Priset delades ut av professor Andreas Werr tillsammans med Företagsekonomiska Institutets verkställande direktör Magnus Rolf och styrelseordförande Leif Persson vid en ceremoni hos FEI i Stockholm 9 december. Samtliga åhörare deltog på distans med hjälp av FEIFLEX. Klicka här om du vill se prisutdelningen i efterhand.

Priset tilldelades Emilia Cederberg, Handelshögskolan i Stockholm, som skrivit doktorsavhandlingen: The Ins and Outs of ESG: A study on the spatialities of accounting change.

Emilia Cederberg vid prisutdelningen (Foto Carl Henrik Tillberg)

Prissumman uppgår till 30 000 kronor och juryns motivering lyder:

”Genom sitt fokus på hur fondbolag integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sitt analysarbete och sina investeringsbeslut adresserar denna avhandling ett högaktuellt område. Avhandlingen tar ett nytt perspektiv på denna fråga genom att följa processerna kring implementering och användning av ESG (environmental, social and governance) initiativ.

Genom omfattande intervjuer och observationer bidrar avhandlingen till en beskrivning och förståelse av ESG-praktiken. Med bas i Actor-Network Theory (ANT) visar avhandlingen hur ESG vandrar mellan olika aktörer och mötessituationer och förklarar varför ESG i fondbolagens praktik ibland lyckas och ibland inte lyckas.

I avhandlingen utvecklas begreppen ”in-between integration”, ”momentum” och ”obduracy” som ger nya verktyg för att förstå hur praktiken kring mått och modeller för en mer hållbar finanssektor växer fram och får fäste. Härigenom bidrar avhandlingen till såväl redovisningsområdet som den finansiella forskningen.”

Juryns representant Andreas Werr med det åtråvärda diplomet (Foto Carl Henrik Tillberg)

Arbetet med att sålla ut vinnaren från de cirka 50 avhandlingar som publiceras i Sverige varje år leds av prisjuryns ordförande prof. Flemming Poulfelt från Copenhagen Business School. Övriga medlemmar i juryn är prof. Helén Andersson, Linnéuniversitetet, prof. Karin Jonnergård, Lunds Universitet och prof. Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm.

Emilia Cederberg håller sin presentation i samband med prisutdelningen (Foto Carl Henrik Tillberg)

Priset delas ut till minne av Oskar Sillén – banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning. Oskar Sillén utnämndes 1915 till professor vid Handelshögskolan i Stockholm och blev 1917 ordförande i Föreningen Företagsekonomiska Institutet.