Emilia Cederberg

Emilia Cederberg

Företgsekonomiska Instutets pris för 2019 års bästa doktorsavhandling i företagsekonomi
pristagare: Emilia Cederberg