Medlemsenkät 2021

Nu genomför Föreningen FEI en undersökning bland sina medlemmar.

Välkommen att svara på frågorna i medlemsenkäten, det tar bara några minuter i anspråk. Din medverkan är viktig för föreningens framtida utveckling. Vi vill gärna ha ditt svar senast 14/2 och lottar ut 10 chokladaskar bland er som svarar på frågorna.

Enkäten har skickats ut till alla medlemmar per e-post. Har du inte fått något meddelande? Kontakta i så fall föreningens kansli per e-post: foreningen@fei.se

Hälsningar styrelsen för Föreningen FEI 1888