Föreningens Årsmöte 2021

Den 15 juni genomfördes föreningens årsmöte med cirka 30 medlemmar på plats i möteslokalen på Kammakargatan 5 samt ytterligare drygt 50 på distans med hjälp av tekniken FEIFLEX.

Mötesdeltagare i lokalen på Kammakargatan

Föreningens ordförande Leif Persson hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet. Lena Snygg valdes till mötesordförande, Mikael Karlsson utsågs till sekreterare och Jan-Olof Lönnblom och Dragana Jovanovic till justerare och rösträknare.

Mötesordförande Lena Snygg och föreningens ordförande Leif Persson

Föreningens ordförande Leif Persson och kassör Hans-Erik Forsgren presenterade årsredovisningen och rapporterade om utvecklingen inom Föreningen FEI och händelser under det gångna året samt illustrerade även detta med en bildpresentation.

Utbildningsverksamheten inom FEI AB

Vd Magnus Rolf rapporterade om utbildningsverksamheten och goda resultat under 2020.

Vd Magnus Rolf

Blomstrande föreningsverksamhet

Det har varit ett aktivt år inom föreningen trots den pågående pandemin. Majoriteten av evenemangen har genomförts online för att minska risken för smittspridning.

Föreningens vice ordförande Agneta Bergman Johansson berättar om föreningsverksamheten

Fortsatt stark ekonomi i förening och stiftelser

Föreningens kassör Hans-Erik Forsgren föredrog föreningens ekonomiska ställning. Han rapporterade även hur styrelsen arbetar med de ekonomiska frågorna. Vice kassör Anders Arpvall rapporterade om den ekonomiska förvaltningen.

Kassör Hans-Erik Forsgren presenterar årsredovisningen

Årsmötet beslutade

Föreningens revisor Anders Ericsson (Allegretto) redogjorde för genomförd revision, varefter årsmötet fastställde årsredovisningen för föreningen samt stiftelserna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Torbjörn Larm från valberedningen

Enligt förslag valdes:

Ordförande för ett år:
Leif Persson (omval)

Ordinarie ledamöter för två år:
Anders Arpvall (omval)
Hans-Erik Forsgren (omval)
Agneta Bergman Johansson (omval)
Claes Avasjö (nyval)

Styrelseuppleanter för ett år:
Annika Karlsson (omval)
Bo Sundmark (nyval)

Revisorer för ett år:
Anders Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Margot Benisch, Föreningsrevisor (omval)

Revisorssuppleanter för ett år:
Anita Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Carina Jåfs, Föreningsrevisor (nyval)

Valberedning inför årsmötet 2022:
Torbjörn Larm, sammankallande (omval)
Ingela Eli Lindberg (omval)
Pia Hniopek (omval)

Utdelning av minnesmärken för 25- respektive 50-års medlemskap

Mottagare av minnesmärke 25-år, från vänster Lena Snygg, Alexander Beck och Eva Almgren

Några av föreningens jubilarer fanns på plats för att ta emot minnesmärke för 25-års medlemskap. Övriga kommer att få sitt minnesmärke skickat med post vilket också gäller de som mottager minnesmärke för 50-års medlemskap.

Medlemsresa

Planer finns på att genomföra en medlemsresa inom Sverige under hösten.

Avslutning

Föreningens ordförande Leif Persson tackade mötesordförande Lena Snygg och övriga mötesdeltagare. Väl mött nästa år!

Foto: Carl Henrik Tillberg