7 juli – 6 aug har kansliet öppet 8.30-16.00 – Glad sommar!

Vi fortsätter att sända ut nycklar med post till dig som ska resa till fritidsfastigheterna i Sälen, Torrevieja och Barcelona. Övriga orter har ytterdörrar med kodlås, aktuell kod finns på din bokningsbekräftelse.

Det finns några enstaka lediga hyresperioder under sommaren både i Sverige och Spanien. Titta under ”Fritidsfastigheter” här på hemsidan för att se lediga perioder. Det kan underlätta att ange ett långt intervall när du söker, ex 1 juli – 31 aug. Kontakta kansliet per e-post: foreningen@fei.se om du saknar lösenord för inloggning.

Föreningens Årsmöte 2021

Den 15 juni genomfördes föreningens årsmöte med cirka 30 medlemmar på plats i möteslokalen på Kammakargatan 5 samt ytterligare drygt 50 på distans med hjälp av tekniken FEIFLEX.

Mötesdeltagare i lokalen på Kammakargatan

Föreningens ordförande Leif Persson hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet. Lena Snygg valdes till mötesordförande, Mikael Karlsson utsågs till sekreterare och Jan-Olof Lönnblom och Dragana Jovanovic till justerare och rösträknare.

Mötesordförande Lena Snygg och föreningens ordförande Leif Persson

Föreningens ordförande Leif Persson och kassör Hans-Erik Forsgren presenterade årsredovisningen och rapporterade om utvecklingen inom Föreningen FEI och händelser under det gångna året samt illustrerade även detta med en bildpresentation.

Utbildningsverksamheten inom FEI AB

Vd Magnus Rolf rapporterade om utbildningsverksamheten och goda resultat under 2020.

Vd Magnus Rolf

Blomstrande föreningsverksamhet

Det har varit ett aktivt år inom föreningen trots den pågående pandemin. Majoriteten av evenemangen har genomförts online för att minska risken för smittspridning.

Föreningens vice ordförande Agneta Bergman Johansson berättar om föreningsverksamheten

Fortsatt stark ekonomi i förening och stiftelser

Föreningens kassör Hans-Erik Forsgren föredrog föreningens ekonomiska ställning. Han rapporterade även hur styrelsen arbetar med de ekonomiska frågorna. Vice kassör Anders Arpvall rapporterade om den ekonomiska förvaltningen.

Kassör Hans-Erik Forsgren presenterar årsredovisningen

Årsmötet beslutade

Föreningens revisor Anders Ericsson (Allegretto) redogjorde för genomförd revision, varefter årsmötet fastställde årsredovisningen för föreningen samt stiftelserna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Torbjörn Larm från valberedningen

Enligt förslag valdes:

Ordförande för ett år:
Leif Persson (omval)

Ordinarie ledamöter för två år:
Anders Arpvall (omval)
Hans-Erik Forsgren (omval)
Agneta Bergman Johansson (omval)
Claes Avasjö (nyval)

Styrelseuppleanter för ett år:
Annika Karlsson (omval)
Bo Sundmark (nyval)

Revisorer för ett år:
Anders Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Margot Benisch, Föreningsrevisor (omval)

Revisorssuppleanter för ett år:
Anita Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Carina Jåfs, Föreningsrevisor (nyval)

Valberedning inför årsmötet 2022:
Torbjörn Larm, sammankallande (omval)
Ingela Eli Lindberg (omval)
Pia Hniopek (omval)

Utdelning av minnesmärken för 25- respektive 50-års medlemskap

Mottagare av minnesmärke 25-år, från vänster Lena Snygg, Alexander Beck och Eva Almgren

Några av föreningens jubilarer fanns på plats för att ta emot minnesmärke för 25-års medlemskap. Övriga kommer att få sitt minnesmärke skickat med post vilket också gäller de som mottager minnesmärke för 50-års medlemskap.

Medlemsresa

Planer finns på att genomföra en medlemsresa inom Sverige under hösten.

Avslutning

Föreningens ordförande Leif Persson tackade mötesordförande Lena Snygg och övriga mötesdeltagare. Väl mött nästa år!

Foto: Carl Henrik Tillberg

Rekordstort intresse för Aktiekväll med Christoffer Ahnemark

Rekordstort intresse när Christoffer Ahnemark föreläste för Föreningen FEI. Fler än 50 medlemmar var anmälda till evenemanget 25 maj som genomfördes på distans med hjälp av FEIFLEX.

Christoffer arbetar som analysansvarig hos Aktiespararna och med stort engagemang delade han med sig av sin kunskap och erfarenhet. Bland mycket annat nämnde han att vägen till framgång kräver tid och fokus. Precis som i idrottsvärlden gäller ”10 000-timmars” regeln även när det kommer till handel med aktier.

Det är också viktigt att välja strategi för sin aktieportfölj. Vissa satsar på en högkoncentrerad portfölj med 5 aktier medan andra väljer en bredare exponering med kanske 20+ aktier. Christoffer tipsade även om att lyssna på skickliga investerare.

Föreningen FEI tackade Christoffer genom att i hans namn skänka poliovaccin till utsatta barn.

Frédéric Cho föreläste om Kina och Sveriges handelsrelation

Intresset var stort när Kina-experten Frédéric Cho föreläste för Föreningen FEI om Kina och Sveriges handelsrelation. Närmare 40 medlemmar var anmälda till evenemanget som genomfördes på distans med hjälp av FEIFLEX.

Något som många kanske inte känner till är att Kina numera är Sveriges 6:e största handelspartner och har passerat både USA och Storbritannien. Annan intressant fakta är att Sverige är ett av få länder inom EU som har överskott eller balans i handeln med Kina.

Om du missade föreläsningen går det bra att ta del av bildspelet i efterhand. Kontakta kansliet per e-post: foreningen@fei.se.

Nya kodlås i Visby

Inför sommaren 2021 har nya kodlås monterats på ytterdörrarna till alla lägenheter och hus i Visby. Förhoppningen är att detta ska underlätta för dig som gäst.

Vid ankomst till Tunnbindaregatan sker inpassage genom gemensam port i planket mellan föreningens hus nr 5 och 7. Närmare instruktioner och aktuell dörrkod finns på bokningsbekräftelsen under ”Övrigt”. Ytterdörrarna mot gatan har även fortsättningsvis nyckellås på grund av bygglovsreglerna i Visby. Nycklar till dessa dörrar för användning under vistelsen finns i varje lägenhet/hus.

Sedan tidigare finns kodlås monterade i Smögen och Åre, övriga fritidsfastigheter har nyckellås. Tillsvidare fortsätter vi att sända ut nycklar med post till dig som ska resa till Sälen, Barcelona och Torrevieja.

Introkurs i raw food

Drygt 25 medlemmar i Föreningen FEI deltog på Introkursen i raw food – online. Kocken Elise Vega Johanson bjöd på en inledande föreläsning om raw food och därefter lagade alla deltagare sin egen lasagne och brownie i raw food utförande. Väldigt lärorikt och mycket gott var en vanlig kommentar när maten hade ätits upp!

Ansökan till högsäsongen i Visby och Smögen

Välkommen att njuta av sommaren i föreningens trevliga hus i Visby och Smögen.

Nu är det dags att ansöka om högsäsongsveckor på Gotland och västkusten (vecka 25, 28-32 i Visby och vecka 25-32 i Smögen). Fyll i din ansökan på föreningens hemsida under avsnittet fritidsfastigheter. Varje medlem kan ansöka om tre alternativa perioder/boendealternativ i Visby och/eller Smögen. Sista dag för ansökan är måndag 8 mars.

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på att din ansökan har mottagits. Eventuell tilldelning av fritidsfastighet i Visby eller Smögen under högsäsongen kommer att meddelas 25 mars. Välkommen med din ansökan!

Medlemsavgift 2021


I dagarna får alla ordinarie medlemmar brev från föreningen med en faktura som avser medlemsavgiften för 2021. På fakturan finns både vårt tidigare bankgironummer och det nya. Använd 722-2284 som anges på inbetalningskortet längst ned, tack på förhand.

Bokprat med Föreningen FEI

En grupp bokentusiaster från Föreningen FEI diskuterade och tipsade varandra om ljudböcker vid gårdagens online-evenemang. Den 11 mars kl 19 blir det en ny träff med tema dagböcker.

Medlemsenkät 2021

Nu genomför Föreningen FEI en undersökning bland sina medlemmar.

Välkommen att svara på frågorna i medlemsenkäten, det tar bara några minuter i anspråk. Din medverkan är viktig för föreningens framtida utveckling. Vi vill gärna ha ditt svar senast 14/2 och lottar ut 10 chokladaskar bland er som svarar på frågorna.

Enkäten har skickats ut till alla medlemmar per e-post. Har du inte fått något meddelande? Kontakta i så fall föreningens kansli per e-post: foreningen@fei.se

Hälsningar styrelsen för Föreningen FEI 1888

Utdelning av Oskar Silléns pris

Årets vinnare av Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi är nu offentliggjord. Priset delades ut av professor Andreas Werr tillsammans med Företagsekonomiska Institutets verkställande direktör Magnus Rolf och styrelseordförande Leif Persson vid en ceremoni hos FEI i Stockholm 9 december. Samtliga åhörare deltog på distans med hjälp av FEIFLEX. Klicka här om du vill se prisutdelningen i efterhand.

Priset tilldelades Emilia Cederberg, Handelshögskolan i Stockholm, som skrivit doktorsavhandlingen: The Ins and Outs of ESG: A study on the spatialities of accounting change.

Emilia Cederberg vid prisutdelningen (Foto Carl Henrik Tillberg)

Prissumman uppgår till 30 000 kronor och juryns motivering lyder:

”Genom sitt fokus på hur fondbolag integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sitt analysarbete och sina investeringsbeslut adresserar denna avhandling ett högaktuellt område. Avhandlingen tar ett nytt perspektiv på denna fråga genom att följa processerna kring implementering och användning av ESG (environmental, social and governance) initiativ.

Genom omfattande intervjuer och observationer bidrar avhandlingen till en beskrivning och förståelse av ESG-praktiken. Med bas i Actor-Network Theory (ANT) visar avhandlingen hur ESG vandrar mellan olika aktörer och mötessituationer och förklarar varför ESG i fondbolagens praktik ibland lyckas och ibland inte lyckas.

I avhandlingen utvecklas begreppen ”in-between integration”, ”momentum” och ”obduracy” som ger nya verktyg för att förstå hur praktiken kring mått och modeller för en mer hållbar finanssektor växer fram och får fäste. Härigenom bidrar avhandlingen till såväl redovisningsområdet som den finansiella forskningen.”

Juryns representant Andreas Werr med det åtråvärda diplomet (Foto Carl Henrik Tillberg)

Arbetet med att sålla ut vinnaren från de cirka 50 avhandlingar som publiceras i Sverige varje år leds av prisjuryns ordförande prof. Flemming Poulfelt från Copenhagen Business School. Övriga medlemmar i juryn är prof. Helén Andersson, Linnéuniversitetet, prof. Karin Jonnergård, Lunds Universitet och prof. Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm.

Emilia Cederberg håller sin presentation i samband med prisutdelningen (Foto Carl Henrik Tillberg)

Priset delas ut till minne av Oskar Sillén – banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning. Oskar Sillén utnämndes 1915 till professor vid Handelshögskolan i Stockholm och blev 1917 ordförande i Föreningen Företagsekonomiska Institutet.

Vinnare av Quiz – Sällskapsresan

Det blev medlem Anders Arpvall som tog hem segern i Quiz – Sällskapsresan tätt följd av Anders Larsson och Anneli Zeider. Stort grattis! Nämnda trio och flertalet övriga deltagare visade upp imponerande kunskaper när det kommer till Lasse Åbergs populära film.

Frågesporten (som genomfördes med alla deltagare på distans) leddes av ordförande Leif Persson klädd i solglasögon och hatt. Håll utkik på hemsidan efter kommande aktiviteter online.

Utdelning av Export Hermes

Föreningen FEI är, som ni säkert redan vet, en av stiftarna till Fonden för Exportutveckling. Varje år sedan 1981 delar fonden ut priset Export Hermes till ett svenskt företag som visat exceptionella exportframgångar och därigenom bidragit till svenskt välstånd. Årets pris delades nyligen ut vid Tendensdagen i Stockholm.

Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes är ESBE
ESBE har genom att blanda strategisk kyla och humanistisk värme utvecklats till ett världsledande exportföretag inom ventiler o ställdon som ger fastighetsägare stora besparingar och gör miljön till långsiktig vinnare.

Årets vinnare av priset Upcoming Star är Favro
Favro AB erbjuder innovativa verktyg för framtidens arbetsprocesser, där tid och rum löses upp men närvaron och produktiviteten ändå blir total oavsett var medarbetarna befinner sig, vilket gör Favro till favorit att bli ett framgångsrikt exportföretag.

Om Export Hermes
Mottagare av utmärkelsen skall ha en stabil och växande export till många länder baserad på genomtänkt marknadsföring och en god lönsamhet.

Om Upcoming Star
Priset delas ut till ett relativt nystartat exportföretag som uppfyller kriterierna: att vara igång med sin
internationalisering/export, att ha en intressant strategi och kunna påvisa en stor internationell
potential.

Priserna delas ut av Fonden för Exportutveckling som stiftats av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Sveriges Marknadsförbund, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Mercuri- Schartauanerna. Se Fondens hemsida www.exportutveckling.se.

Ansökan till högsäsongen i Åre & Sälen 2021

Välkommen att njuta av vintern i föreningens trevliga hus i Åre och Sälen. Nu är det dags att ansöka om högsäsongsveckor under 2021 (vecka 52-15 Åre, 52-16 Sälen). Observera vissa avvikande bytesdagar och förlängda/förkortade hyresperioder i Åre under januari och april-maj. Sista dag för ansökan är den 21 september.

Fyll i din ansökan på föreningens hemsida under avsnittet fritidsfastigheter. Ange gärna upp till tre olika hyresperioder/fastigheter i din ansökan.

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på att din ansökan har mottagits. Eventuell tilldelning av fritidsfastighet i Åre/Sälen under högsäsongsperioden meddelas 8 oktober. Välkommen med din ansökan!

Föreningens årsmöte 2020

Efter att ha skjutits fram till hösten kunde föreningens årsmöte äntligen genomföras den 2 september. Knappt 30 medlemmar deltog på plats i möteslokalen på Kammakargatan 5 och ytterligare 50 deltog på distans med hjälp av tekniken FEIFLEX.

Mötesdeltagare i lokalen på Kammakargatan

Föreningens ordförande Leif Persson hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet. Magnus Rolf valdes till mötesordförande, Mikael Karlsson utsågs till sekreterare och Petra Westerlund och Liselotte Larsson Larm till justerare.

Bredvid mötesordförande Magnus Rolf skymtar flertalet medlemmar som deltager på distans

Föreningens ordförande Leif Persson och kassör Hans-Erik Forsgren presenterade årsredovisningen och rapporterade om utvecklingen inom Föreningen FEI och händelser under det gångna året samt illustrerade även detta med en bildpresentation.

Utbildningsverksamheten inom FEI AB

Vd Magnus Rolf rapporterade om utbildningsverksamheten under 2019.

Blomstrande föreningsverksamhet

Det har varit ett aktivt år inom föreningen. Bland många olika aktiviteter nämndes Beridna högvakten, FEI Miljödag, FEI EKO-kväll, medlemsresan till Baskien och föreningens julfest.

Fortsatt stark ekonomi i förening och stiftelser

Föreningens kassör Hans-Erik Forsgren föredrog föreningens ekonomiska ställning. Han rapporterade även hur styrelsen arbetar med de ekonomiska frågorna. Vice kassör Anders Arpvall rapporterade om den ekonomiska förvaltningen.

Revisor Anders Ericsson i mitten av bilden

Årsmötet beslutade

Föreningens revisor Anders Ericsson (Allegretto) redogjorde för genomförd revision, varefter årsmötet fastställde årsredovisningen för föreningen samt stiftelserna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Torbjörn Larm från valberedningen (till vänster i bild) flankeras av mötesordförande Magnus Rolf

Enligt förslag valdes:

Ordförande för ett år:
Leif Persson (omval)

Ordinarie ledamöter för två år:
Lars Olrin (omval)
Maija Adriansson (omval)
Eva Almgren (nyval)
Cecilia Fischerström (nyval)

Styrelsesuppleanter för ett år:
Claes Avasjö (nyval)
Annika Karlsson (nyval)

Revisorer för ett år:
Anders Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Margot Benisch, Föreningsrevisor (omval)

Revisorssuppleanter för ett år:
Anita Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Carina Jåfs, Föreningsrevisor (nyval)

Valberedning inför årsmötet 2021:
Torbjörn Larm, sammankallande (omval)
Ingela Eli Lindberg (nyval)
Pia Hniopek (nyval)

Utdelning av minnesmärken för 25- respektive 50-års medlemskap

Mottagare av minnesmärke 25-år, från vänster Agneta Bergman Johansson, Petra Westerlund, Yvonne Berglund och Magnus Gustafsson

Några av föreningens jubilarer fanns på plats för att ta emot minnesmärke för 25-års medlemskap. Övriga kommer att få sitt minnesmärke skickat med post vilket också gäller de som mottager minnesmärke för 50-års medlemskap.

Medlemsresa

Med hänvisning till nuvaranda omständigheter så planeras ingen medlemsresa under hösten.

Tack Lena och Susanne

Föreningens ordförande Leif Persson tackar Lena Snygg och Susanne Jakobson som efter många års fina insatser i styrelsen nu lämnar sina platser

Avslutning

Föreningens ordförande Leif Persson tackar mötesordförande Magnus Rolf med en bukett blommor

Tack till alla deltagare och väl mött nästa år!

Foto: Carl Henrik Tillberg

Lediga hyresperioder Visby Kajutan

Passa på! Ännu finns chansen till en sommarsemester i Visby. Efter några ändringar och avbokningar finns det (när detta skrivs) ett fåtal lediga hyresperioder i lägenhet Kajutan vecka 28, 29, 34 och 35. I Visby sker byte på onsdagar för att underlätta resa till och från Gotland.

Visby ringmur vid Södra Murgatan, helt nära föreningens hus i Visby

Kajutan är vindsvåningen belägen allra högst upp i huset på Tunnbindaregatan 5 och utrustad med två fasta kojplatser, allrum, pentry och en mindre toalett. Dessutom finns det en trevlig balkong med utsikt över Visby och Östersjön. I källaren finns en helt nyrenoverad relaxavdelning med dusch, bastu, toalett och vilfåtöljer som delas med övriga hyresgäster i huset. Observera att trappan upp till Kajutan är brant och smal.

Kajutans balkong allra högst upp

Besök föreningens hemsida och avsnittet Fritidsfastigheter för att se och ansöka om lediga perioder, först till kvarn gäller. Om du saknar lösenord för inloggning ber vi dig kontakta föreningens kansli per e-post: foreningen@fei.se.

Två fasta kojplatser

Allrum med matbord, väggfast bänk och TV

Pentry med kylskåp, kokplatta, mikrovågsugn och diskho

Glad sommar! Kansliet öppet 8.30-16.00 under juli

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Dags att ansöka eller nominera någon nu! Fantastiska möjligheter för medlemmar i Föreningen FEI och alla andra som kan vara intresserade. Föreningen FEI är, som ni säkert redan vet, en av stiftarna till Fonden för Exportutveckling. Varje år delar fonden ut både priser och stipendier med grundsyftet att stimulera svensk export.

Priset EXPORT HERMES delas ut till etablerade framgångsrika exportföretag. Priset Upcoming Star delas ut till spännande nya exportföretag med stor potential.

Stipendier delas ut till personer och grupper för att delfinansiera ett intressant exportprojekt. Se Fonden för Exportutvecklings webbsida för detaljerad information och länkar till ansökningsformulär:

https://www.exportutveckling.se/

Välkommen med din ansökan eller nominering!

Nord-Lock Group, föregående års vinnare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes

Re:newcell AB, föregående års vinnare av priset Upcoming Star

Föreningens årsmöte flyttas fram

Föreningens årsmöte flyttas fram

Under rådande omständigheter har föreningens styrelse fattat beslut om att flytta fram årsmötet till efter sommaren. Detta för att inte utsätta medlemmarna och i förlängningen deras anhöriga för onödiga hälsorisker. Vi har bland våra medlemmar de som kan tänkas höra till de olika riskgrupper som har kommunicerats från Folkhälsomyndigheten. Omtanken om varandra är det som får komma i första hand just nu.

Nytt planerat datum för årsmötet är 2 september. Vi vill emellertid redan nu förbereda alla medlemmar på att det kan bli nödvändigt att genomföra årsmötet under delvis andra former än de senaste åren. Det kan exempelvis bli aktuellt att väsentligt korta ner mötets längd eller att hålla det på distans med hjälp av digitala lösningar.

Hälsningar

Styrelsen Föreningen Företagsekonomiska Institutet

Konjunkturen i en tvärstoppsekonomi – i efterhand

Foto: Öhman Fonder

Missade du föredraget Konjunkturen i en tvärstoppsekonomi med Erik Nilsson från Öhman Fonder? Nu kan du se det i efterhand, klicka här. Föredraget är ca 38 minuter långt.

- Vilka åtgärder krävs för att undvika en djup och långvarig recession?
- Vilka är de största riskerna?
- Hur ser långsiktig värdering ut för olika tillgångsslag?

Yoga online – föreningens första nätaktivitet

Foto: Leif Persson

Drygt 20 medlemmar deltog på ett yogapass online den 27 mars. Passet var på en grundläggande nivå och leddes av vår medlem Anna-Karin Hacksell. Föreningens första nätaktivitet någonsin genomfördes med hjälp av FEIFLEX, samma teknik som används i undervisningen på FEI.

Håll utkik efter kommande onlineaktiviteter!

Nya medlemsaktiviteter online i coronatider

Hej FEI-vänner

Det är besvärliga tider nu. Även i Föreningen FEI märker vi av de tråkiga omständigheter vi befinner oss i. Inte minst har vi beslutat stänga alla våra aktiviteter under mars och april till att börja med. Det är naturligtvis med omtanke om varandra vi fattat det beslutet. Vi får följa utvecklingen och se när vi kan starta upp igen. Förhoppningsvis är vi igenom detta snart, och då ska vi ta igen allt vi missat tillsammans. Med råge!

Men – vi får vara lite kreativa under tiden. Vi startar därför upp med medlemsaktiviteter redan nu igen! Vi ses på nätet via FEIFLEX istället. Du loggar in på den aktivitet du anmält dig till och väljer själv om du vill vara med på bild eller inte. Så börjar vi umgås där istället.

Vad sägs om gemensam Yoga, nåt intressant föredrag, chokladprovning eller varför inte en kul quiz? Utskick och annonsering på hemsidan kommer som vanligt.

Håll ögonen öppna och händerna tvättade så ses vi snart. Det blir kul!

Hälsningar Leif Persson
Ordförande i Föreningen FEI

Coronavirus Covid-19 – Inställda evenemang och fritidsfastigheter i Spanien

Till alla medlemmar i Föreningen FEI

Med hänsyn till det rådande läget så har föreningens styrelse fattat beslut om att ställa in samtliga planerade evenemang under mars och april månad. Vi beklagar detta men hoppas givetvis på er förståelse. Vi har bland våra medlemmar de som kan tänkas höra till de olika riskgrupper som har kommunicerats från Folkhälsomyndigheten. Omtanken om varandra är det som får komma i första hand just nu.

De medlemmar som har en bokad hyresperiod vid våra fritidsfastigheter i Spanien under mars och april kan avboka utan kostnad. Har du redan hunnit betala din faktura så ordnar vi givetvis med återbetalning. Kontakta föreningens kansli per e-post: foreningen@fei.se. Enligt ordinarie villkor går det alltid bra att kostnadsfritt avboka sitt boende om det sker tidigare än 21 dagar innan hyresperioden inleds (gäller både Spanien och Sverige).

/ Styrelsen för Föreningen FEI

Studiebesök Slussen

Den 9 mars besökte en (drygt) tjugohövdad grupp medlemmar från Föreningen FEI Slussenrummet på Södermalm. Här bjöds deltagarna på utförlig information om det pågående projektet av Bo Hallqvist som är informatör och guide. Vi fick även en historiebeskrivning om tidigare slussar på platsen ända tillbaka till 1600-talet. Visste du att den nya sluss som nu byggs är den femte i ordningen?

Bo Hallqvist berättar och visar bildspel

I visningslokalen på Södermalmstorg finns en skalenlig modell som ska gestalta hur området kring Slussen kan komma att se ut någon gång kring år 2025 när allt beräknas vara klart. Målsättningen är att platsen ska bli bättre anpassad för alla trafikslag och en mer välkomnande plats där människor kan träffas. Bland annat kommer grönytor, promenader och broar för gång- och cykeltrafikanter att anläggas.

Medlemmar från Föreningen FEI framför modellen av nya Slussen

En annan viktig förbättring är att säkra dricksvattnet och minska risken för översvämning. Den nya konstruktionen kommer vid behov att kunna släppa ut fem gånger så mycket vatten som idag från Mälaren till havet.

Slussenrummet

Efter studiebesöket avslutades kvällen med en gemensam middag på närbelägna (i princip vägg i vägg) och gemytliga Blå Porten.

Utsikt över Katarinahissen och byggområdet

Lediga fritidshus i fjällen

Passa på! Ännu finns chansen till en vintersemester i någon av föreningens fina fritidsfastigheter. Efter några ändringar och avbokningar finns det (när detta skrivs) ett fåtal lediga perioder i Åre under vecka 14, 15, 16, 17 och i Sälen vecka 15 och 16.

Besök föreningens hemsida för att se och ansöka om lediga perioder, först till kvarn gäller. Om du saknar lösenord för inloggning ber vi dig kontakta föreningens kansli per e-post: foreningen@fei.se.