Bridge

Torsdag 7 oktober, 12.00–16.00, säsongsstart
FEI:s lokaler (YH-Utbildning) hörnet Döbelnsgatan 4/Kammakargatan 14, ingång från Döbelnsgatan

Koppla av med Bridge en gång i veckan under den mörka årstiden! Delta i trevlig samvaro med föreningskamrater. Säsongstart i oktober för dig som redan behärskar spelet Bridge. Anmäl dig gärna tillsammans med någon föreningskamrat som du känner.

Kontaktperson Liselotte Larsson Larm, tfn 070-576 15 64

Ansökan till högsäsongen i Åre & Sälen 2022

Välkommen att njuta av vintern i föreningens trevliga hus i Åre och Sälen. Nu är det dags att ansöka om högsäsongsveckor under 2022 (vecka 51-16). Observera vissa avvikande bytesdagar och förlängda/förkortade hyresperioder i Åre under januari och april-maj. Sista dag för ansökan är den 27 september.

Fyll i din ansökan på föreningens hemsida under avsnittet fritidsfastigheter. Ange gärna upp till tre olika hyresperioder/fastigheter i din ansökan för att öka chansen att få tilldelning. Kontrollera med ev. resesällskap, arbetsgivare, skola och andra berörda att hyresperioderna passar innan ansökan sänds in för att undvika ändringar i efterhand.

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på att din ansökan har mottagits. Eventuell tilldelning av fritidsfastighet i Åre/Sälen under högsäsongsperioden meddelas 14 oktober. Välkommen med din ansökan!

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Dags att ansöka eller nominera någon nu!

Fantastiska möjligheter för studerande på FEI, medlemmar i Föreningen FEI och alla andra som kan vara intresserade. Föreningen FEI är, som ni säkert redan vet, en av stiftarna till Fonden för Exportutveckling. Varje år delar fonden ut både priser och stipendier med grundsyftet att stimulera svensk export.

Priset EXPORT HERMES delas ut till etablerade framgångsrika exportföretag. Priset Upcoming Star delas ut till spännande nya exportföretag med stor potential.

Se kommande separat inbjudan till Dagen för Exportutveckling med prisutdelning och föredrag den 18:e november.

Stipendier delas också ut till personer och grupper för att delfinansiera ett intressant exportprojekt. Se Fonden för Exportutvecklings hemsida för detaljerad information och länkar till ansökningsformulär och nomineringar.

Varmt välkommen med din ansökan och/eller nominering till något av priserna.

Hälsningar Styrelsen Fonden för Exportutveckling

ESBE, föregående års vinnare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes

Favro, föregående års vinnare av priset Upcoming Star

Stadsvandring i Norra Djurgårdsstaden

Samling inför stadsvandringen

Äntligen fick vi möjlighet att träffas igen, som vi har väntat! I mitten av september deltog 25 föreningsmedlemmar på en stadsvandring i Norra Djurgårdsstaden under ledning av guiderna Camilla och Anna-Karin från Stockholms stad.

Det finns en mängd olika konstverk i området

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. I dagsläget har knappt 7000 personer sitt hem i området som byggts i etapper sedan 2010. Hälften av bostäderna är hyresrätter och hälften är bostadsrätter. I området finns också Bobergsskolan med 900 elever samt Hjorthagshallen.

Exempel på en annorlunda utsmyckad återvinningsstadion, notera inkasten för återvinning

Området är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden. Trafik i området minimeras bland annat genom att all avfallshantering sker med sopsug till ett centralt utrymme i områdets utkant. På så vis behöver inga sopbilar åka fram och tillbaka på gatorna i området.

Gasklockan från 1899

Tidigare producerades och lagrades stadsgas för Stockholm i området. De gamla gasklockorna i vackert tegel har sparats och kommer renoveras och få nytt innehåll nu när gastillverkningen avslutats sedan många år. Gasklockorn ritades av Ferdinand Boberg och stod klara 1899 och 1901.

Omfattande växtlighet i Norra Djurgårdsstaden som även har till uppgift att ta hand om regnvatten

Kvällen avslutades med ett restaurangbesök på Matkafé Mätarhuset som är beläget precis bredvid gasklockorna.

Controllerdagen 29 september


Controllerdagen den 29 september

Sedan många år är FEI stolt huvudsponsor av Controllerdagen som arrangeras av Uppsala universitet. Konferensen riktar sig till de som arbetar med eller är intresserad av management, samt ekonomi- och verksamhetsstyrning. Under dagen kommer framgångsrika praktiker och forskare att utmana och ge perspektiv på området. Du kommer att få en översikt över den aktuella utvecklingen mixat med inspirerande praktiska exempel från fronten. Efter avslutad konferens kommer du vara uppdaterad på det senaste inom styrning så att du kan bli bättre på att utveckla din organisation.

Deltagande
Du deltar antingen på plats i universitetets lokaler, om restriktionerna fortsatt tillåter detta, eller online.

Konferensens innehåll
Årets teman är högaktuella styrningsfrågor som anknyter till den kris, turbulens och osäkerhet vi gått igenom:

• Att leda i osäker terräng
• Visualisering av stora datamängder för bättre beslutsfattande
• Sveriges bästa verksamheter
• Ledarskapets etik – med den välinformerade praktiken i fokus
• Måste vi verkligen arbeta med förändring? En inblick i förändringsledningens verktygslåda
• Att hantera komplexa samhällsutmaningar – organisera, styra och leda i samverkan
• Mod och nytänkande – nyckeln till vinnande organisationer
• Budgetering under pandemin – som att jaga slutet av regnbågen?

Rabatterad avgift
Nu kan Föreningen FEI ge rabatt på årets konferens den 29 september. För att erhålla rabatten på 500 kronor så skriver du koden ”Föreningen FEI” i fältet ”Eventuell rabattkod” längst ned på anmälningssidan.

Pris för fysiskt deltagande i Uppsala universitetshus: 2 700 kr (Ord pris 3 200 kr)
Pris för deltagande online: 1 500 kr (Ord pris 2 000 kr)

Priser angivna exklusive moms.

Anmälan
Du anmäler dig direkt på Uppsala universitets hemsida

Mer om programmet
Läs mer om programmet här

Välkommen!

Föreningens Årsmöte 2021

Den 15 juni genomfördes föreningens årsmöte med cirka 30 medlemmar på plats i möteslokalen på Kammakargatan 5 samt ytterligare drygt 50 på distans med hjälp av tekniken FEIFLEX.

Mötesdeltagare i lokalen på Kammakargatan

Föreningens ordförande Leif Persson hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet. Lena Snygg valdes till mötesordförande, Mikael Karlsson utsågs till sekreterare och Jan-Olof Lönnblom och Dragana Jovanovic till justerare och rösträknare.

Mötesordförande Lena Snygg och föreningens ordförande Leif Persson

Föreningens ordförande Leif Persson och kassör Hans-Erik Forsgren presenterade årsredovisningen och rapporterade om utvecklingen inom Föreningen FEI och händelser under det gångna året samt illustrerade även detta med en bildpresentation.

Utbildningsverksamheten inom FEI AB

Vd Magnus Rolf rapporterade om utbildningsverksamheten och goda resultat under 2020.

Vd Magnus Rolf

Blomstrande föreningsverksamhet

Det har varit ett aktivt år inom föreningen trots den pågående pandemin. Majoriteten av evenemangen har genomförts online för att minska risken för smittspridning.

Föreningens vice ordförande Agneta Bergman Johansson berättar om föreningsverksamheten

Fortsatt stark ekonomi i förening och stiftelser

Föreningens kassör Hans-Erik Forsgren föredrog föreningens ekonomiska ställning. Han rapporterade även hur styrelsen arbetar med de ekonomiska frågorna. Vice kassör Anders Arpvall rapporterade om den ekonomiska förvaltningen.

Kassör Hans-Erik Forsgren presenterar årsredovisningen

Årsmötet beslutade

Föreningens revisor Anders Ericsson (Allegretto) redogjorde för genomförd revision, varefter årsmötet fastställde årsredovisningen för föreningen samt stiftelserna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Torbjörn Larm från valberedningen

Enligt förslag valdes:

Ordförande för ett år:
Leif Persson (omval)

Ordinarie ledamöter för två år:
Anders Arpvall (omval)
Hans-Erik Forsgren (omval)
Agneta Bergman Johansson (omval)
Claes Avasjö (nyval)

Styrelseuppleanter för ett år:
Annika Karlsson (omval)
Bo Sundmark (nyval)

Revisorer för ett år:
Anders Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Margot Benisch, Föreningsrevisor (omval)

Revisorssuppleanter för ett år:
Anita Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Carina Jåfs, Föreningsrevisor (nyval)

Valberedning inför årsmötet 2022:
Torbjörn Larm, sammankallande (omval)
Ingela Eli Lindberg (omval)
Pia Hniopek (omval)

Utdelning av minnesmärken för 25- respektive 50-års medlemskap

Mottagare av minnesmärke 25-år, från vänster Lena Snygg, Alexander Beck och Eva Almgren

Några av föreningens jubilarer fanns på plats för att ta emot minnesmärke för 25-års medlemskap. Övriga kommer att få sitt minnesmärke skickat med post vilket också gäller de som mottager minnesmärke för 50-års medlemskap.

Medlemsresa

Planer finns på att genomföra en medlemsresa inom Sverige under hösten.

Avslutning

Föreningens ordförande Leif Persson tackade mötesordförande Lena Snygg och övriga mötesdeltagare. Väl mött nästa år!

Foto: Carl Henrik Tillberg

Rekordstort intresse för Aktiekväll med Christoffer Ahnemark

Rekordstort intresse när Christoffer Ahnemark föreläste för Föreningen FEI. Fler än 50 medlemmar var anmälda till evenemanget 25 maj som genomfördes på distans med hjälp av FEIFLEX.

Christoffer arbetar som analysansvarig hos Aktiespararna och med stort engagemang delade han med sig av sin kunskap och erfarenhet. Bland mycket annat nämnde han att vägen till framgång kräver tid och fokus. Precis som i idrottsvärlden gäller ”10 000-timmars” regeln även när det kommer till handel med aktier.

Det är också viktigt att välja strategi för sin aktieportfölj. Vissa satsar på en högkoncentrerad portfölj med 5 aktier medan andra väljer en bredare exponering med kanske 20+ aktier. Christoffer tipsade även om att lyssna på skickliga investerare.

Föreningen FEI tackade Christoffer genom att i hans namn skänka poliovaccin till utsatta barn.

Frédéric Cho föreläste om Kina och Sveriges handelsrelation

Intresset var stort när Kina-experten Frédéric Cho föreläste för Föreningen FEI om Kina och Sveriges handelsrelation. Närmare 40 medlemmar var anmälda till evenemanget som genomfördes på distans med hjälp av FEIFLEX.

Något som många kanske inte känner till är att Kina numera är Sveriges 6:e största handelspartner och har passerat både USA och Storbritannien. Annan intressant fakta är att Sverige är ett av få länder inom EU som har överskott eller balans i handeln med Kina.

Om du missade föreläsningen går det bra att ta del av bildspelet i efterhand. Kontakta kansliet per e-post: foreningen@fei.se.

Nya kodlås i Visby

Inför sommaren 2021 har nya kodlås monterats på ytterdörrarna till alla lägenheter och hus i Visby. Förhoppningen är att detta ska underlätta för dig som gäst.

Vid ankomst till Tunnbindaregatan sker inpassage genom gemensam port i planket mellan föreningens hus nr 5 och 7. Närmare instruktioner och aktuell dörrkod finns på bokningsbekräftelsen under ”Övrigt”. Ytterdörrarna mot gatan har även fortsättningsvis nyckellås på grund av bygglovsreglerna i Visby. Nycklar till dessa dörrar för användning under vistelsen finns i varje lägenhet/hus.

Sedan tidigare finns kodlås monterade i Smögen och Åre, övriga fritidsfastigheter har nyckellås. Tillsvidare fortsätter vi att sända ut nycklar med post till dig som ska resa till Sälen, Barcelona och Torrevieja.

Introkurs i raw food

Drygt 25 medlemmar i Föreningen FEI deltog på Introkursen i raw food – online. Kocken Elise Vega Johanson bjöd på en inledande föreläsning om raw food och därefter lagade alla deltagare sin egen lasagne och brownie i raw food utförande. Väldigt lärorikt och mycket gott var en vanlig kommentar när maten hade ätits upp!

Ansökan till högsäsongen i Visby och Smögen

Välkommen att njuta av sommaren i föreningens trevliga hus i Visby och Smögen.

Nu är det dags att ansöka om högsäsongsveckor på Gotland och västkusten (vecka 25, 28-32 i Visby och vecka 25-32 i Smögen). Fyll i din ansökan på föreningens hemsida under avsnittet fritidsfastigheter. Varje medlem kan ansöka om tre alternativa perioder/boendealternativ i Visby och/eller Smögen. Sista dag för ansökan är måndag 8 mars.

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på att din ansökan har mottagits. Eventuell tilldelning av fritidsfastighet i Visby eller Smögen under högsäsongen kommer att meddelas 25 mars. Välkommen med din ansökan!

Medlemsavgift 2021


I dagarna får alla ordinarie medlemmar brev från föreningen med en faktura som avser medlemsavgiften för 2021. På fakturan finns både vårt tidigare bankgironummer och det nya. Använd 722-2284 som anges på inbetalningskortet längst ned, tack på förhand.

Bokprat med Föreningen FEI

En grupp bokentusiaster från Föreningen FEI diskuterade och tipsade varandra om ljudböcker vid gårdagens online-evenemang. Den 11 mars kl 19 blir det en ny träff med tema dagböcker.

Medlemsenkät 2021

Nu genomför Föreningen FEI en undersökning bland sina medlemmar.

Välkommen att svara på frågorna i medlemsenkäten, det tar bara några minuter i anspråk. Din medverkan är viktig för föreningens framtida utveckling. Vi vill gärna ha ditt svar senast 14/2 och lottar ut 10 chokladaskar bland er som svarar på frågorna.

Enkäten har skickats ut till alla medlemmar per e-post. Har du inte fått något meddelande? Kontakta i så fall föreningens kansli per e-post: foreningen@fei.se

Hälsningar styrelsen för Föreningen FEI 1888

Utdelning av Oskar Silléns pris

Årets vinnare av Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi är nu offentliggjord. Priset delades ut av professor Andreas Werr tillsammans med Företagsekonomiska Institutets verkställande direktör Magnus Rolf och styrelseordförande Leif Persson vid en ceremoni hos FEI i Stockholm 9 december. Samtliga åhörare deltog på distans med hjälp av FEIFLEX. Klicka här om du vill se prisutdelningen i efterhand.

Priset tilldelades Emilia Cederberg, Handelshögskolan i Stockholm, som skrivit doktorsavhandlingen: The Ins and Outs of ESG: A study on the spatialities of accounting change.

Emilia Cederberg vid prisutdelningen (Foto Carl Henrik Tillberg)

Prissumman uppgår till 30 000 kronor och juryns motivering lyder:

”Genom sitt fokus på hur fondbolag integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sitt analysarbete och sina investeringsbeslut adresserar denna avhandling ett högaktuellt område. Avhandlingen tar ett nytt perspektiv på denna fråga genom att följa processerna kring implementering och användning av ESG (environmental, social and governance) initiativ.

Genom omfattande intervjuer och observationer bidrar avhandlingen till en beskrivning och förståelse av ESG-praktiken. Med bas i Actor-Network Theory (ANT) visar avhandlingen hur ESG vandrar mellan olika aktörer och mötessituationer och förklarar varför ESG i fondbolagens praktik ibland lyckas och ibland inte lyckas.

I avhandlingen utvecklas begreppen ”in-between integration”, ”momentum” och ”obduracy” som ger nya verktyg för att förstå hur praktiken kring mått och modeller för en mer hållbar finanssektor växer fram och får fäste. Härigenom bidrar avhandlingen till såväl redovisningsområdet som den finansiella forskningen.”

Juryns representant Andreas Werr med det åtråvärda diplomet (Foto Carl Henrik Tillberg)

Arbetet med att sålla ut vinnaren från de cirka 50 avhandlingar som publiceras i Sverige varje år leds av prisjuryns ordförande prof. Flemming Poulfelt från Copenhagen Business School. Övriga medlemmar i juryn är prof. Helén Andersson, Linnéuniversitetet, prof. Karin Jonnergård, Lunds Universitet och prof. Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm.

Emilia Cederberg håller sin presentation i samband med prisutdelningen (Foto Carl Henrik Tillberg)

Priset delas ut till minne av Oskar Sillén – banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning. Oskar Sillén utnämndes 1915 till professor vid Handelshögskolan i Stockholm och blev 1917 ordförande i Föreningen Företagsekonomiska Institutet.

Vinnare av Quiz – Sällskapsresan

Det blev medlem Anders Arpvall som tog hem segern i Quiz – Sällskapsresan tätt följd av Anders Larsson och Anneli Zeider. Stort grattis! Nämnda trio och flertalet övriga deltagare visade upp imponerande kunskaper när det kommer till Lasse Åbergs populära film.

Frågesporten (som genomfördes med alla deltagare på distans) leddes av ordförande Leif Persson klädd i solglasögon och hatt. Håll utkik på hemsidan efter kommande aktiviteter online.

Utdelning av Export Hermes

Föreningen FEI är, som ni säkert redan vet, en av stiftarna till Fonden för Exportutveckling. Varje år sedan 1981 delar fonden ut priset Export Hermes till ett svenskt företag som visat exceptionella exportframgångar och därigenom bidragit till svenskt välstånd. Årets pris delades nyligen ut vid Tendensdagen i Stockholm.

Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes är ESBE
ESBE har genom att blanda strategisk kyla och humanistisk värme utvecklats till ett världsledande exportföretag inom ventiler o ställdon som ger fastighetsägare stora besparingar och gör miljön till långsiktig vinnare.

Årets vinnare av priset Upcoming Star är Favro
Favro AB erbjuder innovativa verktyg för framtidens arbetsprocesser, där tid och rum löses upp men närvaron och produktiviteten ändå blir total oavsett var medarbetarna befinner sig, vilket gör Favro till favorit att bli ett framgångsrikt exportföretag.

Om Export Hermes
Mottagare av utmärkelsen skall ha en stabil och växande export till många länder baserad på genomtänkt marknadsföring och en god lönsamhet.

Om Upcoming Star
Priset delas ut till ett relativt nystartat exportföretag som uppfyller kriterierna: att vara igång med sin
internationalisering/export, att ha en intressant strategi och kunna påvisa en stor internationell
potential.

Priserna delas ut av Fonden för Exportutveckling som stiftats av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Sveriges Marknadsförbund, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Mercuri- Schartauanerna. Se Fondens hemsida www.exportutveckling.se.

Ansökan till högsäsongen i Åre & Sälen 2021

Välkommen att njuta av vintern i föreningens trevliga hus i Åre och Sälen. Nu är det dags att ansöka om högsäsongsveckor under 2021 (vecka 52-15 Åre, 52-16 Sälen). Observera vissa avvikande bytesdagar och förlängda/förkortade hyresperioder i Åre under januari och april-maj. Sista dag för ansökan är den 21 september.

Fyll i din ansökan på föreningens hemsida under avsnittet fritidsfastigheter. Ange gärna upp till tre olika hyresperioder/fastigheter i din ansökan.

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på att din ansökan har mottagits. Eventuell tilldelning av fritidsfastighet i Åre/Sälen under högsäsongsperioden meddelas 8 oktober. Välkommen med din ansökan!

Föreningens årsmöte 2020

Efter att ha skjutits fram till hösten kunde föreningens årsmöte äntligen genomföras den 2 september. Knappt 30 medlemmar deltog på plats i möteslokalen på Kammakargatan 5 och ytterligare 50 deltog på distans med hjälp av tekniken FEIFLEX.

Mötesdeltagare i lokalen på Kammakargatan

Föreningens ordförande Leif Persson hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet. Magnus Rolf valdes till mötesordförande, Mikael Karlsson utsågs till sekreterare och Petra Westerlund och Liselotte Larsson Larm till justerare.

Bredvid mötesordförande Magnus Rolf skymtar flertalet medlemmar som deltager på distans

Föreningens ordförande Leif Persson och kassör Hans-Erik Forsgren presenterade årsredovisningen och rapporterade om utvecklingen inom Föreningen FEI och händelser under det gångna året samt illustrerade även detta med en bildpresentation.

Utbildningsverksamheten inom FEI AB

Vd Magnus Rolf rapporterade om utbildningsverksamheten under 2019.

Blomstrande föreningsverksamhet

Det har varit ett aktivt år inom föreningen. Bland många olika aktiviteter nämndes Beridna högvakten, FEI Miljödag, FEI EKO-kväll, medlemsresan till Baskien och föreningens julfest.

Fortsatt stark ekonomi i förening och stiftelser

Föreningens kassör Hans-Erik Forsgren föredrog föreningens ekonomiska ställning. Han rapporterade även hur styrelsen arbetar med de ekonomiska frågorna. Vice kassör Anders Arpvall rapporterade om den ekonomiska förvaltningen.

Revisor Anders Ericsson i mitten av bilden

Årsmötet beslutade

Föreningens revisor Anders Ericsson (Allegretto) redogjorde för genomförd revision, varefter årsmötet fastställde årsredovisningen för föreningen samt stiftelserna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Torbjörn Larm från valberedningen (till vänster i bild) flankeras av mötesordförande Magnus Rolf

Enligt förslag valdes:

Ordförande för ett år:
Leif Persson (omval)

Ordinarie ledamöter för två år:
Lars Olrin (omval)
Maija Adriansson (omval)
Eva Almgren (nyval)
Cecilia Fischerström (nyval)

Styrelsesuppleanter för ett år:
Claes Avasjö (nyval)
Annika Karlsson (nyval)

Revisorer för ett år:
Anders Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Margot Benisch, Föreningsrevisor (omval)

Revisorssuppleanter för ett år:
Anita Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Carina Jåfs, Föreningsrevisor (nyval)

Valberedning inför årsmötet 2021:
Torbjörn Larm, sammankallande (omval)
Ingela Eli Lindberg (nyval)
Pia Hniopek (nyval)

Utdelning av minnesmärken för 25- respektive 50-års medlemskap

Mottagare av minnesmärke 25-år, från vänster Agneta Bergman Johansson, Petra Westerlund, Yvonne Berglund och Magnus Gustafsson

Några av föreningens jubilarer fanns på plats för att ta emot minnesmärke för 25-års medlemskap. Övriga kommer att få sitt minnesmärke skickat med post vilket också gäller de som mottager minnesmärke för 50-års medlemskap.

Medlemsresa

Med hänvisning till nuvaranda omständigheter så planeras ingen medlemsresa under hösten.

Tack Lena och Susanne

Föreningens ordförande Leif Persson tackar Lena Snygg och Susanne Jakobson som efter många års fina insatser i styrelsen nu lämnar sina platser

Avslutning

Föreningens ordförande Leif Persson tackar mötesordförande Magnus Rolf med en bukett blommor

Tack till alla deltagare och väl mött nästa år!

Foto: Carl Henrik Tillberg

Lediga hyresperioder Visby Kajutan

Passa på! Ännu finns chansen till en sommarsemester i Visby. Efter några ändringar och avbokningar finns det (när detta skrivs) ett fåtal lediga hyresperioder i lägenhet Kajutan vecka 28, 29, 34 och 35. I Visby sker byte på onsdagar för att underlätta resa till och från Gotland.

Visby ringmur vid Södra Murgatan, helt nära föreningens hus i Visby

Kajutan är vindsvåningen belägen allra högst upp i huset på Tunnbindaregatan 5 och utrustad med två fasta kojplatser, allrum, pentry och en mindre toalett. Dessutom finns det en trevlig balkong med utsikt över Visby och Östersjön. I källaren finns en helt nyrenoverad relaxavdelning med dusch, bastu, toalett och vilfåtöljer som delas med övriga hyresgäster i huset. Observera att trappan upp till Kajutan är brant och smal.

Kajutans balkong allra högst upp

Besök föreningens hemsida och avsnittet Fritidsfastigheter för att se och ansöka om lediga perioder, först till kvarn gäller. Om du saknar lösenord för inloggning ber vi dig kontakta föreningens kansli per e-post: foreningen@fei.se.

Två fasta kojplatser

Allrum med matbord, väggfast bänk och TV

Pentry med kylskåp, kokplatta, mikrovågsugn och diskho

Glad sommar! Kansliet öppet 8.30-16.00 under juli

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Dags att ansöka eller nominera någon nu! Fantastiska möjligheter för medlemmar i Föreningen FEI och alla andra som kan vara intresserade. Föreningen FEI är, som ni säkert redan vet, en av stiftarna till Fonden för Exportutveckling. Varje år delar fonden ut både priser och stipendier med grundsyftet att stimulera svensk export.

Priset EXPORT HERMES delas ut till etablerade framgångsrika exportföretag. Priset Upcoming Star delas ut till spännande nya exportföretag med stor potential.

Stipendier delas ut till personer och grupper för att delfinansiera ett intressant exportprojekt. Se Fonden för Exportutvecklings webbsida för detaljerad information och länkar till ansökningsformulär:

https://www.exportutveckling.se/

Välkommen med din ansökan eller nominering!

Nord-Lock Group, föregående års vinnare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes

Re:newcell AB, föregående års vinnare av priset Upcoming Star

Föreningens årsmöte flyttas fram

Föreningens årsmöte flyttas fram

Under rådande omständigheter har föreningens styrelse fattat beslut om att flytta fram årsmötet till efter sommaren. Detta för att inte utsätta medlemmarna och i förlängningen deras anhöriga för onödiga hälsorisker. Vi har bland våra medlemmar de som kan tänkas höra till de olika riskgrupper som har kommunicerats från Folkhälsomyndigheten. Omtanken om varandra är det som får komma i första hand just nu.

Nytt planerat datum för årsmötet är 2 september. Vi vill emellertid redan nu förbereda alla medlemmar på att det kan bli nödvändigt att genomföra årsmötet under delvis andra former än de senaste åren. Det kan exempelvis bli aktuellt att väsentligt korta ner mötets längd eller att hålla det på distans med hjälp av digitala lösningar.

Hälsningar

Styrelsen Föreningen Företagsekonomiska Institutet

Konjunkturen i en tvärstoppsekonomi – i efterhand

Foto: Öhman Fonder

Missade du föredraget Konjunkturen i en tvärstoppsekonomi med Erik Nilsson från Öhman Fonder? Nu kan du se det i efterhand, klicka här. Föredraget är ca 38 minuter långt.

- Vilka åtgärder krävs för att undvika en djup och långvarig recession?
- Vilka är de största riskerna?
- Hur ser långsiktig värdering ut för olika tillgångsslag?

Yoga online – föreningens första nätaktivitet

Foto: Leif Persson

Drygt 20 medlemmar deltog på ett yogapass online den 27 mars. Passet var på en grundläggande nivå och leddes av vår medlem Anna-Karin Hacksell. Föreningens första nätaktivitet någonsin genomfördes med hjälp av FEIFLEX, samma teknik som används i undervisningen på FEI.

Håll utkik efter kommande onlineaktiviteter!