Utdelning av Oskar Silléns pris

Årets vinnare av Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi är nu offentliggjord. Priset delades ut av professor Andreas Werr tillsammans med Företagsekonomiska Institutets verkställande direktör Magnus Rolf och styrelseordförande Leif Persson vid en ceremoni hos FEI i Stockholm 9 december. Samtliga åhörare deltog på distans med hjälp av FEIFLEX. Klicka här om du vill se prisutdelningen i efterhand.

Priset tilldelades Emilia Cederberg, Handelshögskolan i Stockholm, som skrivit doktorsavhandlingen: The Ins and Outs of ESG: A study on the spatialities of accounting change.

Emilia Cederberg vid prisutdelningen (Foto Carl Henrik Tillberg)

Prissumman uppgår till 30 000 kronor och juryns motivering lyder:

”Genom sitt fokus på hur fondbolag integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sitt analysarbete och sina investeringsbeslut adresserar denna avhandling ett högaktuellt område. Avhandlingen tar ett nytt perspektiv på denna fråga genom att följa processerna kring implementering och användning av ESG (environmental, social and governance) initiativ.

Genom omfattande intervjuer och observationer bidrar avhandlingen till en beskrivning och förståelse av ESG-praktiken. Med bas i Actor-Network Theory (ANT) visar avhandlingen hur ESG vandrar mellan olika aktörer och mötessituationer och förklarar varför ESG i fondbolagens praktik ibland lyckas och ibland inte lyckas.

I avhandlingen utvecklas begreppen ”in-between integration”, ”momentum” och ”obduracy” som ger nya verktyg för att förstå hur praktiken kring mått och modeller för en mer hållbar finanssektor växer fram och får fäste. Härigenom bidrar avhandlingen till såväl redovisningsområdet som den finansiella forskningen.”

Juryns representant Andreas Werr med det åtråvärda diplomet (Foto Carl Henrik Tillberg)

Arbetet med att sålla ut vinnaren från de cirka 50 avhandlingar som publiceras i Sverige varje år leds av prisjuryns ordförande prof. Flemming Poulfelt från Copenhagen Business School. Övriga medlemmar i juryn är prof. Helén Andersson, Linnéuniversitetet, prof. Karin Jonnergård, Lunds Universitet och prof. Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm.

Emilia Cederberg håller sin presentation i samband med prisutdelningen (Foto Carl Henrik Tillberg)

Priset delas ut till minne av Oskar Sillén – banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning. Oskar Sillén utnämndes 1915 till professor vid Handelshögskolan i Stockholm och blev 1917 ordförande i Föreningen Företagsekonomiska Institutet.

Vinnare av Quiz – Sällskapsresan

Det blev medlem Anders Arpvall som tog hem segern i Quiz – Sällskapsresan tätt följd av Anders Larsson och Anneli Zeider. Stort grattis! Nämnda trio och flertalet övriga deltagare visade upp imponerande kunskaper när det kommer till Lasse Åbergs populära film.

Frågesporten (som genomfördes med alla deltagare på distans) leddes av ordförande Leif Persson klädd i solglasögon och hatt. Håll utkik på hemsidan efter kommande aktiviteter online.

Utdelning av Export Hermes

Föreningen FEI är, som ni säkert redan vet, en av stiftarna till Fonden för Exportutveckling. Varje år sedan 1981 delar fonden ut priset Export Hermes till ett svenskt företag som visat exceptionella exportframgångar och därigenom bidragit till svenskt välstånd. Årets pris delades nyligen ut vid Tendensdagen i Stockholm.

Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes är ESBE
ESBE har genom att blanda strategisk kyla och humanistisk värme utvecklats till ett världsledande exportföretag inom ventiler o ställdon som ger fastighetsägare stora besparingar och gör miljön till långsiktig vinnare.

Årets vinnare av priset Upcoming Star är Favro
Favro AB erbjuder innovativa verktyg för framtidens arbetsprocesser, där tid och rum löses upp men närvaron och produktiviteten ändå blir total oavsett var medarbetarna befinner sig, vilket gör Favro till favorit att bli ett framgångsrikt exportföretag.

Om Export Hermes
Mottagare av utmärkelsen skall ha en stabil och växande export till många länder baserad på genomtänkt marknadsföring och en god lönsamhet.

Om Upcoming Star
Priset delas ut till ett relativt nystartat exportföretag som uppfyller kriterierna: att vara igång med sin
internationalisering/export, att ha en intressant strategi och kunna påvisa en stor internationell
potential.

Priserna delas ut av Fonden för Exportutveckling som stiftats av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Sveriges Marknadsförbund, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Mercuri- Schartauanerna. Se Fondens hemsida www.exportutveckling.se.

Ansökan till högsäsongen i Åre & Sälen 2021

Välkommen att njuta av vintern i föreningens trevliga hus i Åre och Sälen. Nu är det dags att ansöka om högsäsongsveckor under 2021 (vecka 52-15 Åre, 52-16 Sälen). Observera vissa avvikande bytesdagar och förlängda/förkortade hyresperioder i Åre under januari och april-maj. Sista dag för ansökan är den 21 september.

Fyll i din ansökan på föreningens hemsida under avsnittet fritidsfastigheter. Ange gärna upp till tre olika hyresperioder/fastigheter i din ansökan.

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på att din ansökan har mottagits. Eventuell tilldelning av fritidsfastighet i Åre/Sälen under högsäsongsperioden meddelas 8 oktober. Välkommen med din ansökan!

Föreningens årsmöte 2020

Efter att ha skjutits fram till hösten kunde föreningens årsmöte äntligen genomföras den 2 september. Knappt 30 medlemmar deltog på plats i möteslokalen på Kammakargatan 5 och ytterligare 50 deltog på distans med hjälp av tekniken FEIFLEX.

Mötesdeltagare i lokalen på Kammakargatan

Föreningens ordförande Leif Persson hälsade alla deltagare välkomna till årsmötet. Magnus Rolf valdes till mötesordförande, Mikael Karlsson utsågs till sekreterare och Petra Westerlund och Liselotte Larsson Larm till justerare.

Bredvid mötesordförande Magnus Rolf skymtar flertalet medlemmar som deltager på distans

Föreningens ordförande Leif Persson och kassör Hans-Erik Forsgren presenterade årsredovisningen och rapporterade om utvecklingen inom Föreningen FEI och händelser under det gångna året samt illustrerade även detta med en bildpresentation.

Utbildningsverksamheten inom FEI AB

Vd Magnus Rolf rapporterade om utbildningsverksamheten under 2019.

Blomstrande föreningsverksamhet

Det har varit ett aktivt år inom föreningen. Bland många olika aktiviteter nämndes Beridna högvakten, FEI Miljödag, FEI EKO-kväll, medlemsresan till Baskien och föreningens julfest.

Fortsatt stark ekonomi i förening och stiftelser

Föreningens kassör Hans-Erik Forsgren föredrog föreningens ekonomiska ställning. Han rapporterade även hur styrelsen arbetar med de ekonomiska frågorna. Vice kassör Anders Arpvall rapporterade om den ekonomiska förvaltningen.

Revisor Anders Ericsson i mitten av bilden

Årsmötet beslutade

Föreningens revisor Anders Ericsson (Allegretto) redogjorde för genomförd revision, varefter årsmötet fastställde årsredovisningen för föreningen samt stiftelserna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Torbjörn Larm från valberedningen (till vänster i bild) flankeras av mötesordförande Magnus Rolf

Enligt förslag valdes:

Ordförande för ett år:
Leif Persson (omval)

Ordinarie ledamöter för två år:
Lars Olrin (omval)
Maija Adriansson (omval)
Eva Almgren (nyval)
Cecilia Fischerström (nyval)

Styrelsesuppleanter för ett år:
Claes Avasjö (nyval)
Annika Karlsson (nyval)

Revisorer för ett år:
Anders Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Margot Benisch, Föreningsrevisor (omval)

Revisorssuppleanter för ett år:
Anita Ericsson, Aukt.revisor (omval)
Carina Jåfs, Föreningsrevisor (nyval)

Valberedning inför årsmötet 2021:
Torbjörn Larm, sammankallande (omval)
Ingela Eli Lindberg (nyval)
Pia Hniopek (nyval)

Utdelning av minnesmärken för 25- respektive 50-års medlemskap

Mottagare av minnesmärke 25-år, från vänster Agneta Bergman Johansson, Petra Westerlund, Yvonne Berglund och Magnus Gustafsson

Några av föreningens jubilarer fanns på plats för att ta emot minnesmärke för 25-års medlemskap. Övriga kommer att få sitt minnesmärke skickat med post vilket också gäller de som mottager minnesmärke för 50-års medlemskap.

Medlemsresa

Med hänvisning till nuvaranda omständigheter så planeras ingen medlemsresa under hösten.

Tack Lena och Susanne

Föreningens ordförande Leif Persson tackar Lena Snygg och Susanne Jakobson som efter många års fina insatser i styrelsen nu lämnar sina platser

Avslutning

Föreningens ordförande Leif Persson tackar mötesordförande Magnus Rolf med en bukett blommor

Tack till alla deltagare och väl mött nästa år!

Foto: Carl Henrik Tillberg

Lediga hyresperioder Visby Kajutan

Passa på! Ännu finns chansen till en sommarsemester i Visby. Efter några ändringar och avbokningar finns det (när detta skrivs) ett fåtal lediga hyresperioder i lägenhet Kajutan vecka 28, 29, 34 och 35. I Visby sker byte på onsdagar för att underlätta resa till och från Gotland.

Visby ringmur vid Södra Murgatan, helt nära föreningens hus i Visby

Kajutan är vindsvåningen belägen allra högst upp i huset på Tunnbindaregatan 5 och utrustad med två fasta kojplatser, allrum, pentry och en mindre toalett. Dessutom finns det en trevlig balkong med utsikt över Visby och Östersjön. I källaren finns en helt nyrenoverad relaxavdelning med dusch, bastu, toalett och vilfåtöljer som delas med övriga hyresgäster i huset. Observera att trappan upp till Kajutan är brant och smal.

Kajutans balkong allra högst upp

Besök föreningens hemsida och avsnittet Fritidsfastigheter för att se och ansöka om lediga perioder, först till kvarn gäller. Om du saknar lösenord för inloggning ber vi dig kontakta föreningens kansli per e-post: foreningen@fei.se.

Två fasta kojplatser

Allrum med matbord, väggfast bänk och TV

Pentry med kylskåp, kokplatta, mikrovågsugn och diskho

Glad sommar! Kansliet öppet 8.30-16.00 under juli

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Dags att ansöka eller nominera någon nu! Fantastiska möjligheter för medlemmar i Föreningen FEI och alla andra som kan vara intresserade. Föreningen FEI är, som ni säkert redan vet, en av stiftarna till Fonden för Exportutveckling. Varje år delar fonden ut både priser och stipendier med grundsyftet att stimulera svensk export.

Priset EXPORT HERMES delas ut till etablerade framgångsrika exportföretag. Priset Upcoming Star delas ut till spännande nya exportföretag med stor potential.

Stipendier delas ut till personer och grupper för att delfinansiera ett intressant exportprojekt. Se Fonden för Exportutvecklings webbsida för detaljerad information och länkar till ansökningsformulär:

https://www.exportutveckling.se/

Välkommen med din ansökan eller nominering!

Nord-Lock Group, föregående års vinnare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes

Re:newcell AB, föregående års vinnare av priset Upcoming Star

Föreningens årsmöte flyttas fram

Föreningens årsmöte flyttas fram

Under rådande omständigheter har föreningens styrelse fattat beslut om att flytta fram årsmötet till efter sommaren. Detta för att inte utsätta medlemmarna och i förlängningen deras anhöriga för onödiga hälsorisker. Vi har bland våra medlemmar de som kan tänkas höra till de olika riskgrupper som har kommunicerats från Folkhälsomyndigheten. Omtanken om varandra är det som får komma i första hand just nu.

Nytt planerat datum för årsmötet är 2 september. Vi vill emellertid redan nu förbereda alla medlemmar på att det kan bli nödvändigt att genomföra årsmötet under delvis andra former än de senaste åren. Det kan exempelvis bli aktuellt att väsentligt korta ner mötets längd eller att hålla det på distans med hjälp av digitala lösningar.

Hälsningar

Styrelsen Föreningen Företagsekonomiska Institutet

Konjunkturen i en tvärstoppsekonomi – i efterhand

Foto: Öhman Fonder

Missade du föredraget Konjunkturen i en tvärstoppsekonomi med Erik Nilsson från Öhman Fonder? Nu kan du se det i efterhand, klicka här. Föredraget är ca 38 minuter långt.

- Vilka åtgärder krävs för att undvika en djup och långvarig recession?
- Vilka är de största riskerna?
- Hur ser långsiktig värdering ut för olika tillgångsslag?

Yoga online – föreningens första nätaktivitet

Foto: Leif Persson

Drygt 20 medlemmar deltog på ett yogapass online den 27 mars. Passet var på en grundläggande nivå och leddes av vår medlem Anna-Karin Hacksell. Föreningens första nätaktivitet någonsin genomfördes med hjälp av FEIFLEX, samma teknik som används i undervisningen på FEI.

Håll utkik efter kommande onlineaktiviteter!

Nya medlemsaktiviteter online i coronatider

Hej FEI-vänner

Det är besvärliga tider nu. Även i Föreningen FEI märker vi av de tråkiga omständigheter vi befinner oss i. Inte minst har vi beslutat stänga alla våra aktiviteter under mars och april till att börja med. Det är naturligtvis med omtanke om varandra vi fattat det beslutet. Vi får följa utvecklingen och se när vi kan starta upp igen. Förhoppningsvis är vi igenom detta snart, och då ska vi ta igen allt vi missat tillsammans. Med råge!

Men – vi får vara lite kreativa under tiden. Vi startar därför upp med medlemsaktiviteter redan nu igen! Vi ses på nätet via FEIFLEX istället. Du loggar in på den aktivitet du anmält dig till och väljer själv om du vill vara med på bild eller inte. Så börjar vi umgås där istället.

Vad sägs om gemensam Yoga, nåt intressant föredrag, chokladprovning eller varför inte en kul quiz? Utskick och annonsering på hemsidan kommer som vanligt.

Håll ögonen öppna och händerna tvättade så ses vi snart. Det blir kul!

Hälsningar Leif Persson
Ordförande i Föreningen FEI

Coronavirus Covid-19 – Inställda evenemang och fritidsfastigheter i Spanien

Till alla medlemmar i Föreningen FEI

Med hänsyn till det rådande läget så har föreningens styrelse fattat beslut om att ställa in samtliga planerade evenemang under mars och april månad. Vi beklagar detta men hoppas givetvis på er förståelse. Vi har bland våra medlemmar de som kan tänkas höra till de olika riskgrupper som har kommunicerats från Folkhälsomyndigheten. Omtanken om varandra är det som får komma i första hand just nu.

De medlemmar som har en bokad hyresperiod vid våra fritidsfastigheter i Spanien under mars och april kan avboka utan kostnad. Har du redan hunnit betala din faktura så ordnar vi givetvis med återbetalning. Kontakta föreningens kansli per e-post: foreningen@fei.se. Enligt ordinarie villkor går det alltid bra att kostnadsfritt avboka sitt boende om det sker tidigare än 21 dagar innan hyresperioden inleds (gäller både Spanien och Sverige).

/ Styrelsen för Föreningen FEI

Studiebesök Slussen

Den 9 mars besökte en (drygt) tjugohövdad grupp medlemmar från Föreningen FEI Slussenrummet på Södermalm. Här bjöds deltagarna på utförlig information om det pågående projektet av Bo Hallqvist som är informatör och guide. Vi fick även en historiebeskrivning om tidigare slussar på platsen ända tillbaka till 1600-talet. Visste du att den nya sluss som nu byggs är den femte i ordningen?

Bo Hallqvist berättar och visar bildspel

I visningslokalen på Södermalmstorg finns en skalenlig modell som ska gestalta hur området kring Slussen kan komma att se ut någon gång kring år 2025 när allt beräknas vara klart. Målsättningen är att platsen ska bli bättre anpassad för alla trafikslag och en mer välkomnande plats där människor kan träffas. Bland annat kommer grönytor, promenader och broar för gång- och cykeltrafikanter att anläggas.

Medlemmar från Föreningen FEI framför modellen av nya Slussen

En annan viktig förbättring är att säkra dricksvattnet och minska risken för översvämning. Den nya konstruktionen kommer vid behov att kunna släppa ut fem gånger så mycket vatten som idag från Mälaren till havet.

Slussenrummet

Efter studiebesöket avslutades kvällen med en gemensam middag på närbelägna (i princip vägg i vägg) och gemytliga Blå Porten.

Utsikt över Katarinahissen och byggområdet

Lediga fritidshus i fjällen

Passa på! Ännu finns chansen till en vintersemester i någon av föreningens fina fritidsfastigheter. Efter några ändringar och avbokningar finns det (när detta skrivs) ett fåtal lediga perioder i Åre under vecka 14, 15, 16, 17 och i Sälen vecka 15 och 16.

Besök föreningens hemsida för att se och ansöka om lediga perioder, först till kvarn gäller. Om du saknar lösenord för inloggning ber vi dig kontakta föreningens kansli per e-post: foreningen@fei.se.

Ansökan till högsäsongen i Visby och Smögen 2020

Välkommen att njuta av sommaren i föreningens trevliga hus i Visby och Smögen.

Nu är det dags att ansöka om högsäsongsveckor på Gotland och västkusten (vecka 25, 28-32 i Visby och vecka 25-33 i Smögen). Fyll i din ansökan på föreningens hemsida under avsnittet fritidsfastigheter. Varje medlem kan ansöka om tre alternativa perioder/boendealternativ i Visby och/eller Smögen. Sista dag för ansökan är måndag 2 mars.

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på att din ansökan har mottagits. Eventuell tilldelning av fritidsfastighet i Visby eller Smögen under högsäsongen kommer att meddelas 19 mars. Välkommen med din ansökan!

Boka våren i Smögen och Visby

Boka en vårvecka i någon av föreningens fina fritidsfastigheter i Smögen och Visby. Hyresperioder till och med vecka 24 bokas enligt ”först till kvarn” principen. Du kan enkelt se och ansöka om lediga perioder under ”Fritidsfastigheter” här på hemsidan. Ansökan till högsäsongen (vecka 25 och senare) öppnar i mitten av februari.

Visst är det väldigt trevligt på västkusten och Gotland under högsommaren men båda platserna har mycket att erbjuda oavsett årstid. Att vandra på klipporna i Smögen när det blåser friskt och titta ut över det skummande havet är ett fascinerande skådespel även under våren, hösten och vintern. Lika avkopplande men på ett annat vis är det att vandra längs de smala och (den här tiden på året) nästan folktomma kullerstensgränderna innanför ringmuren i Visby.

På båda orterna finns det butiker och restauranger som har öppet året runt och här kan vi passa på att tipsa om Göstas Fiskekrog nere i Smögens hamn, en riktig pärla. I Visby har det byggts en helt ny bastu och relaxavdelning nere i källaren på Tunnbindaregatan 5 som kan utnyttjas av alla gäster. Passa på att tina upp i värmen efter några timmar utomhus. Även i Smögen finns det en nybyggd bastu.

Föreningens hus på Hotellgatan 25 i Smögen med ”Hummervåningen” och ”Räklyan”

”Stora Huset” på Tunnbindaregatan 7 i Visby

Tunnbindaregatan 5 i Visby med lägenheterna ”Undervåningen”, ”Övervåningen” och ”Kajutan”

Föreningens Julgransplundring

Nu har julen dansats ut med besked! Föreningens traditionsenliga julgransplundring genomfördes 12 januari i FEI:s lokaler på Döbelnsgatan.

Tomteorkestern stod som vanligt för sång och musik

Dans kring granen

Julen dansas ut

Små och stora barn deltog i lekarna

Oturligt nog hade tomten blivit rejält förkyld (smittad av Rudolf). Han kunde inte ens ta sig ur sängen och än mindre åka till julgransplundringen. Han hade därför skickat Tomtemor att hjälpa brorsan med utdelningen av alla julklapparna.

Tomtemor till vänster och tomtens brorsa till höger

Förutom dans och lekar, fiskdamm, ansiktsmålning och julklappar så bjöds det på hembakat fika från vår köksmästare Johan Sundström. På återseende vid nästa års julgransplundring.

Utdelning av Oskar Silléns pris

Årets vinnare av Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi är nu offentliggjord. Priset delades ut av professor Karin Jonnergård tillsammans med Företagsekonomiska Institutets styrelseordförande Leif Persson vid en ceremoni hos FEI i Stockholm 11 december. Klicka här om du vill se prisutdelningen i efterhand.

Priset tilldelades Mathias Karlsson, Linnéuniversitetet i Kalmar,  som skrivit doktorsavhandlingen: Infinitely Demanding Entrepreneurship (klickbar länk till avhandlingen).

Mathias Karlsson vid prisutdelningen (Foto Carl Henrik Tillberg)

Prissumman uppgår till 30 000 kronor och juryns motivering lyder:

”Med sitt syfte att öka förståelsen av entreprenöriella aktiviteter vilka syftar till att åstadkomma ansvarsfulla samhällsförändringar adresserar denna avhandling ett aktuellt, viktigt och underbeforskat område. Genom en omfattande studie av IKEAs partnerskap med sociala entreprenörer för att stärka kvinnors egenmakt i framför allt Thailand och Indien bidrar avhandlingen till en fördjupad förståelse av entreprenörskapets etiska och politiska dimensioner.

Baserat på filosofen Simon Critchley’s arbeten formuleras en kreativ referensram genom vilken de sociala och politiska dimensionerna av ett socialt entreprenörskaps praktik görs synliga i en mycket ambitiös och väl genomförd studie. Studien visar på en detaljerad nivå hur socialt entreprenörskap kan förbättra livsvillkor för människor genom att skapa autonoma utrymmen där de kan utöva ett ökat självbestämmande.

Avhandlingen lämnar viktiga bidrag till entreprenörskapets teori och praktik genom att visa hur socialt entreprenörskap är ”oändligt krävande”. Att skapa ansvarfulla samhällsförändringar kräver ett hängivet och etiskt lyhört arbete som handlar om att hantera komplexa och motstridiga krav och praktiker. För att detta skall bli uthärdligt behövs en ”tro för trolösa” och en rejäl dos humor.”

Karin Jonnergård, Mathias Karlsson och Leif Persson (Foto Carl Henrik Tillberg)

Arbetet med att sålla ut vinnaren från de cirka 50 avhandlingar som publiceras i Sverige varje år leds av prisjuryns ordförande prof. Flemming Poulfelt från Handelshögskolan i Köpenhamn. Övriga medlemmar i juryn är prof. Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm, prof. Karin Jonnergård, Linnéuniversitetet och Lunds Universitet och prof. Helén Andersson, Linnéuniversitetet.

Mathias Karlsson föreläser i samband med prisutdelningen (Foto Carl Henrik Tillberg)

Priset delas ut till minne av Oskar Sillén – banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning. Oskar Sillén utnämndes 1915 till professor vid Handelshögskolan i Stockholm och blev 1917 ordförande i Föreningen Företagsekonomiska Institutet.

Stipendium från Liljevalchs – ansök senast 31 januari 2020

C.F. Liljevalch J:ors stipendiefond

Stiftelsen förvaltas av Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888 och inrättades 1911 enligt ett testamente efter grosshandlare C.F. Liljevalch J:or. Fondens ändamål är att utge stipendier för företagsekonomisk vidareutbildning utomlands. Det kan t.ex. vara en skattekurs eller en deklarationskurs, eller varför inte en kurs i affärsengelska eller en aktiekurs? Alla medlemmar ung som gammal kan söka stipendium för att gå en kurs utomlands!

Stipendiat ska vara medlem eller studiemedlem i Föreningen FEI, svensk medborgare, ha minst tre års yrkespraktik inom det företagsekonomiska området och tillräckliga språkkunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Stipendiat är skyldig att ställa sig till efterrättelse av bestämmelserna i det stipendiebrev som utfärdas av styrelsen samt att till styrelsen avge berättelse om sin utrikes vistelse och verksamhet.

Skriftlig ansökan skall vara föreningens kansli tillhanda senast 31 januari 2020 för att behandlas under aktuellt kalenderår. Ansök om utbildningsstipendium från Stiftelsen CF Liljevalch J:ors Stipendiefond för utlandsstudier via länken nedan:

Till Ansökan

Styrelsen för C.F Liljevalchs J:ors Stipendiefond
G.m Susanne Jakobson

Utdelning av Export Hermes

Föreningen FEI är, som ni säkert redan vet, en av stiftarna till Fonden för Exportutveckling. Varje år sedan 1981 delar fonden ut priset Export Hermes till ett svenskt företag som visat exceptionella exportframgångar och därigenom bidragit till svenskt välstånd. Årets pris delades nyligen ut vid Tendensdagen i Stockholm.

Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes är Nord-Lock GroupNord-Lock Group har en vibrationssäker företagshistoria som krävt både gedigen ingenjörskunskap och innovationer för att bli det framgångsrika exportföretaget som i det fördolda håller ihop mycket av vad ett modernt samhälle vilar på.

Årets vinnare av priset Upcoming Star är Re:newcell AB
Re:newcell AB har med övertygelse om det goda kretsloppet inte bara spunnit en viral tråd där ”second hand” fibrer ska utgöra basen för det modemedvetna klädvalet utan också lagt grunden till ett lovande svenskt exportföretag.

Om Export Hermes
Mottagare av utmärkelsen skall ha en stabil och växande export till många länder baserad på genomtänkt marknadsföring och en god lönsamhet.

Om Upcoming Star
Priset delas ut till ett relativt nystartat exportföretag som uppfyller kriterierna: att vara igång med sin
internationalisering/export, att ha en intressant strategi och kunna påvisa en stor internationell
potential.

Priserna delas ut av Fonden för Exportutveckling som stiftats av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Sveriges Marknadsförbund, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Mercuri- Schartauanerna. Se Fondens hemsida www.exportutveckling.se.

Boka vår, sommar och höst 2020 i Spanien

Nu har vi öppnat för bokningar av vår, sommar och höst 2020 vid föreningens fina fritidsfastigheter i Barcelona och Torrevieja. Du kan enkelt se och ansöka om lediga perioder under ”Fritidsfastigheter” här på hemsidan.
Denna ”lounge” möter dig i föreningens våning i Barcelona. Omslagsbilden visar poolområdet i Torrevieja.

FEI Miljödag 2019 på Skansen

Den 14 september arrangerades FEI Miljödag 2019 med tema vatten. Deltagarna välkomnades till dansbanan Galejan på Skansen av Eva Almgren, Lars Olrin och Maija Adriansson från föreningens styrelse.
Eva Almgren, Lars Olrin och Maija Adriansson på Galejans Scen

Programmet för dagen presenterades medans deltagarna serverades förmiddagsfika. Därefter tog duon Vattenmannen och Speed över scenen med sin show som kombinerar underhållning med utbildning. De lärde oss allt om hur vi ska ta hand om våra sjöar och hav.

Vattenmannen och Speed, kända från TV

Efter showen fanns möjlighet att prova vattenrening och pumpteknik vid olika arbetsstationer samt besöka Baltic Sea Science Center.
Vattenrening

Pumpstation som drivs med benkraft

Inne i den helt nya byggnaden som inrymmer Baltic Sea Science Center finns akvarier, utställningsytor, skolsalar samt laboratorium och verksamheten är helt inriktad på Östersjön och dess miljö.

Baltic Sea Science Center

Akvarium inne på centret

Interiörbild med karta över Östersjön

Miljödagen avslutades med en gemensam lunch på Restaurang Solliden där nästan all mat som serverades var vegetarisk.

Lunch på Restaurang Solliden

Tack alla föreningsmedlemmar och medföljande gäster som deltog och på återseende nästa år.

En bacalao i Bilbao och sanslöst sköna San Sebastian

Årets medlemsresa gick till Baskien. Den 7 september landade vi i Bilbao, mellan Biscayabukten och Pyrenéerna, en provins belägen mellan Frankrike och Spanien som historiskt sökt sina egna vägar. En grönskande och bördig region med ett säreget språk som talas vid sidan av spanskan och ett klimat som stundom liknar det i England. En region som befolkats av sjöfarare och valfångare, numera en modern och rik del av Spanien, med hög levnadsstandard. Tidvattnet har gett goda förutsättningar för hamnen och sjöfarten. Båtarna kunde genom det få ”gratis” skjuts 10- 12 km längs floden Nervion uppåt landet.

Utsikt över Bilbao

Vår guide Elena Perez välkomnade oss, 41 resenärer från Föreningen FEI, på flygplatsen och skulle under resan visa sig mycket kunnig och ivrig att visa oss inte minst de arkitektoniska guldkornen i staden och små pittoreska byar under våra utflykter med buss i regionen. Något sömndruckna, efter en mycket tidig start från Arlanda, inledde vi vårt besök med vandring i Gamla Stan, lunch med en bl.a. bacalao, den ständigt närvarande nationalrätten av torsk. Besöket på det berömda Guggenheimmuseet, formmässigt inspirerat av baskiska fartyg med yta av skimrande av titanplåt, imponerade stort.

Guggenheimmuseet i Bilbao

Djärva kulturella satsningar har blivit en lyckträff för den ekonomiska utvecklingen, initierat av den regionala ledningen i slutet av 1980-talet. Då var Bilbao stad med stor arbetslöshet, misär och nedsmutsad miljö. Besluten att bygga museum och kongresscenter – istället för fabriker – visade sig rätt. Trots inledande protester ökade intresset alltmer. Efter att familjen Guggenheim valde att investera i ett modernt museum i staden var framgången ett faktum. Satsningarna tog ca tio år att färdigställa. – Och kulturen levererar! Regionen har förvandlats till en attraktiv turistmagnet med blomstrande näringsliv och gott om arbetstillfällen.

Tulpaner av Jeff Koons

Baskien har sina egna regionala lagar. Enligt guiden betalar Baskien endast 6 % av det samlade skatteöverskottet till den statliga förvaltningen i Madrid. – Bidrag från EU har också gynnat regionen och använts bl.a. till vägbyggen och infrastruktur. Vägarna i Baskien är avgiftsbelagda medan man i övriga Spanien inte tillämpar vägtullar enligt guiden Elena Perez.

Dag två ägnade vi oss åt att utforska vindistriktet Rioja. Generationer av vinodlare har sedan 1800 talet ägnat sig åt vinodling och framställning av högklassiga viner i området. Denna tradition följer Eguren Ugarte Winery i Laguardia i hjärtat av Rioja Alavesa. Vid foten av Sierra Cantabria och omgiven av 130 hektar vin lever grundaren Vitorino Egurens vision vidare. Vi fick prova kvalitetsviner och serverades en god lunch – en mycket uppskattad heldagsutflykt för gruppen!

Vinprovning hos Eguren Ugarte Winery

Dag tre fick vi njuta av ett besök i San Sebastian även kallat Donostia. – En underbart vacker idyll; Berg, borg och bad mitt i staden och underbara gamla byggnader! Här ägnade sig förr kungligheter åt diskreta dopp i havet. – Idag är staden känd för sin filmfestival och många Michelin-stjärnor.

Utsikt över San Sebastian

Gärna hade vi stannat mycket längre i San Sebastian bland lyxyachterna och stjärnkrogarna. Men en snabblunch med pintxos är inte dumt det heller.

Pintxoslunch i San Sebastian

Besöket på Petritegi ciderhus, dag fyra, lärde oss att cider framställs i ett kärvare klimat än vin. Längs vägen stannade vi i små byar som var byggda på bergsluttningarna med utsikt över havet. Vi fick se en film om ciderns historia och tillverkning i trakten. Cider medfördes förr som proviant på baskiska skepp och räddade de baskiska sjömännen från skörbjugg. Vi bjöds på provsmakning, direkt från tappkranar ur tunnor där cidern mognade. Dessutom serverades en god traditionell lunch med ciderkokta korvar, bacalao och rikliga portioner grillat kött.

Gruppbild

Text Margot Benisch

Ansök till högsäsongen i Åre & Sälen 2020

Välkommen att njuta av vintern i föreningens trevliga hus i Åre och Sälen. Nu är det dags att ansöka om högsäsongsveckor under 2020 (vecka 52-17). Observera vissa avvikande bytesdagar och förlängda/förkortade hyresperioder i Åre under januari månad. Sista dag för ansökan är den 23 september.

Fyll i din ansökan på föreningens hemsida under avsnittet fritidsfastigheter. Ange gärna upp till tre olika hyresperioder/fastigheter i din ansökan.

Vi skickar alltid ut en bekräftelse på att din ansökan har mottagits. Eventuell tilldelning av fritidsfastighet i Åre/Sälen under högsäsongsperioden meddelas 10 oktober. Välkommen med din ansökan!