Om Föreningen FEI

Utbildningsföretaget FEI är ett helägt dotterbolag till Föreningen Företagsekonomiska Institutet – en ideell medlemsförening. Föreningen representerar ett stycke svensk näringslivshistoria. Den bildades redan 1888, under namnet Sveriges Kontoristförening, som en yrkesförening för att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen på arbetsmarknaden. Föreningens inriktning är fortfarande densamma; att vara ett viktigt nätverk i medlemmarnas yrkesliv och karriär. Annat har givetvis förändrats under årens lopp. Inte minst när det gäller medlemskårens sammansättning. Under många år var det bara män som kunde bli medlemmar. Numera är könsfördelningen jämn mellan män och kvinnor. Föreningen är en exklusiv alumniorganisation för FEI:s kursdeltagare. Medlemskap kan enligt stadgarna sökas av den som har tagit examen från någon av FEI:s flerterminsutbildningar. Ansökan om medlemskap ställs direkt till styrelsen. Föreningen finansieras i huvudsak via hyresintäkter, medlemsavgifter, avkastning på värdepapper och, framför allt, genom den kommersiella utbildningsverksamhet som bedrivs i utbildningsföretaget FEI. Föreningen FEI erbjuder ett stort utbud av utåtriktade aktiviteter.

Mötesplats för medlemmar
Ett 50-tal arrangemang anordnas varje år. De vänder sig till medlemmar som vill både bidra till och dra fördel av det stora nätverk som föreningen innebär. Tillfälle ges att knyta och underhålla kontakter vid bland annat lunchföredrag, resor, studiebesök och karriärträffar. Flera större arrangemang genomförs. FEI Miljödag på Skansen, som hålls en lördag i september, samlar över 300 deltagare i alla åldrar. Försommarens årsmöte med den efterföljande FEI Galan, då gamla och nya medlemmar umgås under festliga former, är ett annat mycket välbesökt årligt evenemang.

Stöd till forskning och utveckling
Föreningen FEI stödjer och stimulerar företagsekonomisk forskning och utveckling, bland annat genom att dela ut ”Oscar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi”. Oscar Sillén var banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomi, han var professor vid Handelshögskolan ordförande i Föreningen FEI under åren 1917-1920.

Stipendier
Under föreningens första decennier fanns många donatorer. Den störste och mest frikostige var C.F. Liljevalch J:or. Den stipendiefond som bär hans namn har gjort det möjligt för föreningen att stödja medlemmars utlandsstudier. Föreningens Hjälpfond ger medlemmarna möjlighet till bland annat rehabilitering.

Fastigheter
Föreningen äger fastigheter som dels används för utbildnings- och föreningsverksamhet, dels för medlemmars umgänge och rekreation. Fastigheten på Kammakargatan 10 i centrala Stockholm är centrum för verksamheten. Dessutom finns fritidsfastigheter i Visby, Smögen, Åre, Sälen, Torrevieja samt Barcelona.