Medlemskap

Föreningen FEI är en exklusiv alumniorganisation för FEI:s kursdeltagare. Medlemskap kan enligt stadgarna sökas av den som har tagit examen från någon av FEI:s flerterminsutbildningar. Avgiften för medlemskap är för närvarande 500 kr/år. Ansökan om medlemskap ställs direkt till styrelsen och behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Till styrelsen i Föreningen FEI
Ansökan om medlemskap

Grunduppgifter
 1. (obligatorisk)
 2. (obligatorisk)
 3. (obligatorisk)
 4. (obligatorisk)
 5. (obligatorisk)
 6. (e-post)
Arbetsplatsuppgifter
 1. (obligatorisk)
 2. (obligatorisk)
 3. (obligatorisk)
Utbildning hos FEI
 1. (obligatorisk)
 2. (obligatorisk)
Annan utbildning/ examen
Skäl till ansökan
 1. Motivera varför du vill bli medlem i Föreningen FEI. Ange exempelvis vilka av föreningens aktiviteter du vill medverka i och/eller vad du i första hand intresserad av:
 2. (obligatorisk)
 

cforms contact form by delicious:days