Stipendiefonder

C.F. Liljevalch J:ors Stipendiefond
Stiftelsen förvaltas av Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888 och inrättades 1911 enligt ett testamente efter grosshandlare C.F. Liljevalch J:or. Fondens ändamål är att ge stipendier för företagsekonomisk vidareutbildning utomlands.
Stipendiat ska vara medlem av Föreningen FEI, svensk medborgare, ha minst tre års yrkespraktik inom det företagsekonomiska området och tillräckliga språkkunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Stipendiat är skyldig att ställa sig till efterrättelse av bestämmelserna i det stipendiebrev som utfärdas av styrelsen samt att till styrelsen avge berättelse om sin utrikes vistelse och verksamhet. Skriftlig ansökan skall vara föreningens kansli tillhanda senast den 31 januari för att behandlas under aktuellt kalenderår. Ansökan kan göras nedan:

Till Styrelsen för C.F. Liljevalch J:ors Stipendiefond
Ansökan om utbildningsstipendium från Stiftelsen CF Liljevalch J:ors Stipendiefond för utlandsstudier

Grunduppgifter
 1. (obligatorisk)
 2. (obligatorisk)
 3. (obligatorisk)
 4. (obligatorisk)
 5. (obligatorisk)
 6. (e-post)
 7. (obligatorisk)
Arbetsplatsuppgifter
 1. (obligatorisk)
 2. (obligatorisk)
 3. (obligatorisk)
Utbildning hos FEI
 1. (obligatorisk)
 2. (obligatorisk)
Annan utbildning/ examen
Information om utbildningsresan
 1. Ge detaljerad information var utbildningsresan ska ställas, underbyggnad inklusive sökt belopp med kostnadsspecifikationer samt planer för vistelsen och studierna i utlandet.
 2. (obligatorisk)
 3. Ansökan är konfidentiell och skickas direkt till föreningskonsulent Mikael Karlsson för vidarebefordran till Stiftelsens styrelse.
 

cforms contact form by delicious:days

För ytterligare information kontakta föreningskonsulent Mikael Karlsson per e-post: foreningen@fei.se eller telefon: 08-545 137 95.