Styrelse

Föreningen FEI:s styrelse

Föreningens styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen består för närvarande av nio ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Samtliga deltar regelbundet i styrelsearbetet.

Bakre raden från vänster: Anders Arpvall, Eva Almgren, Cecilia Fischerström, Claes Avasjö, Hans-Erik Forsgren.
Främre raden från vänster: Annika Karlsson, Maija Adriansson, Agneta Bergman Johansson, Leif Persson,
Lars Olrin, Bo Sundmark.

Ordförande
Leif Persson
Leif blev medlem i föreningen 1990 i samband med att han diplomerades från FEI:s Högre Företagsekonomiska Kurs. Han valdes in i styrelsen 1996. I sitt dagliga värv är Leif vd på TAB – Tidningstjänst AB.

Vice ordförande
Agneta Bergman-Johansson
Agneta blev medlem 1995 efter sin HFK-examen. Hon är idag redovisningskonsult med egen verksamhet. Gick ut HFK 94, är medlem sedan 95 och har varit mer eller mindre aktiv i föreningen sedan dess. Blev invald i styrelsen 2009 efter att ha varit föreningsrevisor sedan 2003.

Kassör och vice ordförande
Hans-Erik Forsgren
Hans-Erik blev medlem år 2000 efter HFK examen på FEI, blev invald i styrelsen 2003. Hans-Erik arbetar som Project Manager inom förebyggande mot brott och penningtvätt på Nordea, och sitter i privata bolagsstyrelser. När Hans-Erik inte arbetar eller umgås med familjen spendar han gärna tid på cykeln, i löpspåret eller på gymmet.

Vice kassör
Anders Arpvall
Blev medlem år 2000 efter att utexaminerats från HFK, och sitter i föreningens styrelse sedan 2006. Till vardags arbetar Anders i Nordea som Global Product Manager inom området Cash Management. Förutom familj, arbete och föreningen har Anders dessutom ett stort musikintresse.

Ordinarie ledamot
Lars Olrin
Lars är utbildad ingenjör och gick AFK på FEI 2001-2002. För närvarande arbetar han som Produktionschef på ett litet energibolag som heter Norrenergi AB. Företagets huvudsakliga produkter är miljömärkt (Bra Miljöval) streamad värme och kyla. Som Produktionschef är Lars personalansvarig för cirka 35 personer. I tidigare anställningar har han jobbat med bl.a. ekonomi och arbetsuppgifter som budgetering, resultatuppföljning, prognoser, produktionsstyrning samt projektstyrning för investeringar och driftprojekt. Under perioden 2008 till 2019 har Lars engagerat sig i utbildningsfrågor och har varit ordförande i ledningsgrupper för energiingenjörsutbildning och teknikerutbildning (yrkeshögskolan) i Stockholm med inriktningen kraft/värme. På fritiden umgås han med familj och vänner samt ägnar sig bl.a. åt kajakpaddling, långfärdsskridskor, segling, köra motorcykel och sitt lantställe i Stockholms norra skärgård.

Ordinarie ledamot
Maija Adriansson
Maija blev medlem i Föreningen FEI 2011 efter utbildningen Allmän Företagsekonomisk Kurs. Har arbetat som chefsassistent sedan 1999, för närvarande hos teknikkonsulten Sweco som assistent till koncernchefen. Dessförinnan har Maija en bakgrund inom logistik och transport. Född och uppvuxen i Finland med utbildning från Handelsinstitutet i Åbo, inriktning internationell handel.

Ordinarie ledamot
Cecilia Fischerström
Cecilia blev medlem i Föreningen FEI 2001 efter sin HFK-examen. Cecilia arbetar sedan 2005 på Atlas Copco numera Epiroc Financial Solutions AB. Var under 10 år redovisningschef, men är sedan några år tillbaka Area Manager för regionen Afrika där hon hjälper såväl dotterbolag som kunder med finansiering. Tidigare var Cecilia föreningsrevisor i Föreningen FEI.

Ordinarie ledamot
Eva Almgren
Eva är medlem i Föreningen FEI sedan 1996 efter att ha genomgått PAK (Personal- och Ledarskapsutbildningen) och har varit aktiv i föreningsverksamheten sedan dess. Har arbetat i Atlas Copco-koncernen i mer än 25 år inom ekonomi, kommunikation och HR. Arbetar idag som Senior Advisor, Global Mobility på Epiroc (en avknoppning från Atlas Copco). Invald som styrelsesuppleant vid årsmötet 2018.

Ordinarie ledamot
Claes Avasjö
Claes är medlem i Föreningen FEI efter en MBA-examen från Warwick University. Claes arbetar i koncernledningen och styrelsen för ett globalt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer system för hållbar elektrifiering av fordonsindustrin i världen t ex el-bussar, el-golfbilar eller el-grävmaskiner.

Styrelsesuppleant
Annika Karlsson
Annika blev medlem i Föreningen FEI 1999 i samband med sin examen från FEI:s Högre Företagsekonomiska Kurs. Hon arbetar sedan 2011 som ekonomichef på Addtech Nordic AB, dotterbolag till Addtech AB. På fritiden sitter Annika bland annat i sin bostadsrättsförenings styrelse, umgås med familj och vänner och ägnar stor del av sommarsäsongen i sin kolonistuga. Hennes tidigare uppdrag inom FFEI har varit i valberedningen och senast som föreningsrevisorssuppleant. Annika invaldes som styrelsesuppleant vid årsmötet 2020.

Styrelsesuppleant
Bo Sundmark
Bo Sundmark är medlem sedan 2010 och har lång erfarenhet från olika chefsbefattningar, senast som verksamhetschef för FEI:s yrkeshögskola och har omfattande erfarenhet från olika styrelseposter inom såväl privat som offentlig verksamhet.