Styrelse

Föreningen FEI:s styrelse

Föreningens styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen består för närvarande av nio ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Samtliga deltar regelbundet i styrelsearbetet.

Bakre raden från vänster: Carina Axelsson, Eva Almgren, Cecilia Fischerström, Anders Arpvall och Lena Snygg. Främre raden från vänster: Maija Adriansson, Susanne Jakobson, Agneta Bergman Johansson, Leif Persson, Hans-Erik Forsgren och Lars Olrin.

Ordförande
Leif Persson
Leif blev medlem i föreningen 1990 i samband med att han diplomerades från FEI:s Högre Företagsekonomiska Kurs. Han valdes in i styrelsen 1996. I sitt dagliga värv är Leif vd på TAB – Tidningstjänst AB.

Vice ordförande
Lena Snygg
Lena arbetar som VD på SPG Arena & Catering AB, ett dotterbolag till Stureplansgruppen, på Globen. Lena har gått många kurser och utbildningar på FEI; studierna kröntes med Warwick MBA-examen 1998. Hon är verksam i föreningens styrelse sedan 1996.

Kassör och vice ordförande
Hans-Erik Forsgren
Hans-Erik blev medlem år 2000 efter HFK examen på FEI, blev invald i styrelsen 2003. Hans-Erik arbetar som Project Manager inom förebyggande mot brott och penningtvätt på Nordea, och sitter i privata bolagsstyrelser. När Hans-Erik inte arbetar eller umgås med familjen spendar han gärna tid på cykeln, i löpspåret eller på gymmet.

Vice kassör
Anders Arpvall
Blev medlem år 2000 efter att utexaminerats från HFK, och sitter i föreningens styrelse sedan 2006. Till vardags arbetar Anders i Nordea som Global Product Manager inom området Cash Management. Förutom familj, arbete och föreningen har Anders dessutom ett stort musikintresse.

Ordinarie ledamot
Susanne Jakobson
Susanne är medlem i Föreningen FEI sedan 1990 och har diplomerats i både HFK – Ekonomichefsutbildningen och PAK – Personal och ledarskapsutbildningen. Hon är i dag verksam som konsult i eget bolag och arbetar med ekonomi och affärsutveckling i små och medelstora, främst ägarledda bolag. Susanne har också uppdrag som extern styrelseledamot, företagarmentor och rådgivare i företag i olika branscher.

Ordinarie ledamot
Agneta Bergman-Johansson
Agneta blev medlem 1995 efter sin HFK-examen. Hon är idag redovisningskonsult med egen verksamhet. Gick ut HFK 94, är medlem sedan 95 och har varit mer eller mindre aktiv i föreningen sedan dess. Blev invald i styrelsen 2009 efter att ha varit föreningsrevisor sedan 2003.

Ordinarie ledamot
Carina Axelsson
Carina har arbetat i över 25 år inom telekommunikationsbranschen som kommunikationsdirektör och internationell marknadschef vid TeliaSonera och Ericsson med inriktning på mobila och digitala tjänster. Hon har läst en MBA på Warwick University i England via FEI och är initiativtagare till Warwick MBA Alumni Sweden. Carina blev medlem i föreningen år 2001 och invaldes som styrelsesuppleant vid årsmötet 2013.

Ordinarie ledamot
Lars Olrin
Lars är utbildad ingenjör och gick AFK på FEI 2001-2002. För närvarande arbetar han som Produktionschef med personalansvar för ca 35 personer på ett litet energibolag som heter Norrenergi AB. I tidigare anställningar har han jobbat med bl.a. ekonomi och arbetsuppgifter som budgetering, resultatuppföljning, prognoser, produktionsstyrning samt projektstyrning för investeringar och driftprojekt. Sedan 2008 har Lars engagerat sig i utbildningsfrågor och är även ordförande i ledningsgrupper för energiingenjörsutbildning och teknikerutbildning (yrkeshögskolan) i Stockholm med inriktningen kraft/värme. På fritiden umgås han med familj och vänner samt ägnar sig bl.a. åt kajakpaddling, långfärdsskridskor, segling, köra motorcykel och sitt lantställe i Stockholms norra skärgård.

Ordinarie ledamot
Maija Adriansson
Maija blev medlem i Föreningen FEI 2011 efter utbildningen Allmän Företagsekonomisk Kurs. Har arbetat som chefsassistent sedan 1999, för närvarande hos teknikkonsulten Sweco som assistent till koncernchefen. Dessförinnan har Maija en bakgrund inom logistik och transport. Född och uppvuxen i Finland med utbildning från Handelsinstitutet i Åbo, inriktning internationell handel.

Styrelsesuppleant
Cecilia Fischerström
Cecilia blev medlem i Föreningen FEI 2001 efter sin HFK-examen. Cecilia arbetar sedan 2005 på Atlas Copco numera Epiroc Financial Solutions AB. Var under 10 år redovisningschef, men är sedan några år tillbaka Area Manager för regionen Afrika där hon hjälper såväl dotterbolag som kunder med finansiering. Tidigare var Cecilia föreningsrevisor FFEI.

Styrelsesuppleant
Eva Almgren
Eva är medlem i Föreningen FEI sedan 1996 efter att ha genomgått PAK (Personal- och Ledarskapsutbildningen) och har varit aktiv i föreningsverksamheten sedan dess. Har arbetat i Atlas Copco-koncernen i mer än 25 år inom ekonomi, kommunikation och HR. Arbetar idag som Senior Advisor, Global Mobility på Epiroc (en avknoppning från Atlas Copco). Invald som styrelsesuppleant vid årsmötet 2018.